Ξεκίνησε η μετεγκατάσταση της Ιακωβατείου Bιβλιοθήκης Ληξουρίου

Αναστέλλει την λειτουργία της και ζητάει εθελοντές

Έχει ήδη ξεκινήσει η μεταφορά επίπλων (βιβλιοθηκών και τραπεζιών) και εκατοντάδων κιβωτίων βιβλιακού και άλλου υλικού από το χτυπημένο από τους σεισμούς του 2014 κτήριο της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης στο Μουσείο Ληξουριού. Τόσο η μεταφορά όσο – και κυρίως – η επανατοποθέτηση των βιβλίων και γενικότερα το “στήσιμο” από την αρχή μιας λειτουργικής Βιβλιοθήκης δεν είναι εύκολο έργο και μάλιστα σε ένα χώρο που δεν έχει τις προδιαγραφές βιβλιοθήκης. Είναι όμως και παραμένει για μας αναγκαίος και απαραίτητος ο συγκεκριμένος χώρος και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και τον αντιδήμαρχο Παλικής κ. Γ. Κατσιβέλη, χάρη στη θετική ανταπόκριση των οποίων εξασφαλίστηκε αυτήν την περίοδο η στέγαση της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης.

Η μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης θα απαιτήσει “χέρια” και χρόνο. Για το πρώτο, όλοι γνωρίζουμε ότι η Πολιτεία μας έχει “αφήσει” με μια αποσπασμένη υπάλληλο, αλλά και οι ισχύουσες γραφειοκρατικές/λογιστικές διαδικασίες και οι οικονομικές δυνατότητες δεν μας επιτρέπουν να προσλάβουμε ή να αναθέσουμε εργασίες σε πρόσωπα που θα ήθελαν να εργαστούν για το νέο “στήσιμο” της Βιβλιοθήκης. Γι' αυτό βασιζόμαστε στην καλή θέληση και πρόθυμη ανταπόκριση, όπως και στο παρελθόν, δεκάδων φίλων εθελοντών/ριών, οι οποίοι/ες σύντομα θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση για βοήθεια.

Για το δεύτερο, για τη χρονική δηλαδή διάρκεια της μετεγκατάστασης, ενημερώνουμε την τοπική μας κοινωνία ότι αποφασίσαμε να αναστείλουμε μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2019 τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. “Παγώνουμε” δηλαδή κάθε επαφή μας με το αναγνωστικό μας κοινό. Η Βιβλιοθήκη δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αναγνωστών της. Ελπίζουμε στην κατανόησή τους. Πιστεύουμε, πάντως, ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουμε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία τα περισσότερα Τμήματα της Βιβλιοθήκης.

ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Πηγή