Επίτιμος δημότης Μεσολογγίου ο Προκόπης Παυλόπουλος- Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα

Την απόδοση Δημοτίας και την επίδοση του Χρυσού Μεταλλίου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο αναμένεται να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, κατά την τακτική του συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ..
Στην ίδια συνεδρίαση η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 44 ακόμη θέματα διαδικαστικού κυρίως χαρακτήρα εκ των οποίων ξεχωρίζει αυτό της έγκρισης της συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κάτι που αναμφίβολα αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Απόδοση Δημοτίας και επίδοση του χρυσού μεταλλίου της Πόλεως στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με παραχώρηση του 2ου ορόφου του Βυρωνείου κτιρίου στη Βυρωνική Εταιρεία (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
3. Έγκριση καθορισμού τελών χρήσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
4. Έγκριση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων Τεχνικού προγράμματος 2019 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
5. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Διανοίξεις οδών στο σχέδιο πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση βλαβών άμεσης προτεραιότητας σε δημοτικό οδικό δίκτυο” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Τσιμεντοστρώσεις –Τεχνικά Ελληνικών – Μουσούρων -Ξηρέικα” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου “Αποκατάσταση Οδοποιίας στην περιοχή Μεσόκαμπος Δ.Ε. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση Οδοποιίας στην περιοχή Μεσόκαμπος Δ.Ε. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση τμήματος κεντρικής οδού Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις σε Νεοχώρι και Κατοχή” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
13. Διαπίστωση αδυναμίας εκπόνησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τη Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Μεσολογγίου και τη χωροθέτηση Πράσινων Γωνιών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
14. Αποδοχή συμμετοχής ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους» (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
15. Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ (Φ.Ε.Κ. 2942/Β ́/20.07.18) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπ/σμού σύμφωνα με τις παρ. 1 & 3 του άρθρου 5 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ«, της Κ.Υ.Α. οικ. 38347/25.07.18 (Φ.Ε.Κ. 3086/Β΄/27.07.18): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019″ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού εισόδου στο Κ. Ευηνοχώρι και λοιπών οδών’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Έργα ηλεκτροφωτισμού’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση-Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Οδυσσέα Ελύτη στο Τ.Κ. Ευηνοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση
οδού Λάσκαρη ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επέκταση-αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Πλατείας Μπότσαρη και Κέντρου Πόλης” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διάνοιξη και διαμόρφωση των περιμετρικών δρόμων πέριξ του 2ου Λυκείου και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων – ηλεκτροφωτισμός ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Δυτικό Αιτωλικό για αντιπλημμυρική θωράκιση και λόγους υγιεινής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Ν.ΠΔ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου Ξηρομέρου» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ‘‘Επιχορήγηση των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/17″ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
28. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού κοιμητηρίων του Δήμου (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
29. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών απεντόμωσης (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση αγοράς δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων από το ελεύθερο εμπόριο (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
31. Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
32. Μεταβολές και διαγραφές χρηματικών καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
33. Μετατροπή ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Κατηγορίας ΥΕ Ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων που απασχολείται στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών κλπ. για “Εορτές Εξόδου 2019” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
37. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθάγγ. – Αντιδήμαρχος).
38. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια υπογείων κάδων» (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια συστήματος υπογείων κάδων απορριμμάτων» (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
40. Εξειδίκευση πίστωσης
41. (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
42. Διόρθωση της υπ’αριθμ. 30/2019 απόφασής μας περί επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου μητρώου αρρένων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
43. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
44. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
45. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

The post Επίτιμος δημότης Μεσολογγίου ο Προκόπης Παυλόπουλος- Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή