Η Δυτική Ελλάδα, 4η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας


Μία από τις πιο φτωχές Περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρώπης παραμένει η Δυτική Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (αφορούν το 2017), το ΑΕΠ της βρίσκεται στο 49% του μέσου Κοινοτικού Όρου.

Το ποσοστό αυτό τη φέρνει στην 4η χαμηλότερη θέση στην Ελλάδα και φυσικά, σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.

Σημειώνεται πως η Δυτική Ελλάδα, μαζί με τις Περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι και οι μόνες περιφέρειες που πέφτουν κάτω και από το 50% του μέσου όρου της Ε.Ε., ενώ από τις υπόλοιπες, μόνο η Αττική υπερκαλύπτει το όριο του 75% (βρίσκεται στο 91%) και όλες οι άλλες υπολείπονται.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Ελλάδα το 2017, το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκπεφρασμένο σε όρους αγοραστικής δύναμης) διαμορφώθηκε στο 67% του μέσου κοινοτικού.

Ακόμα, στις είκοσι φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. στις οποίες καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατατάσσονται τέσσερις ελληνικές περιφέρειες: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (11η θέση), η Ήπειρος (13η θέση), το Βόρειο Αιγαίο (14η θέση) και η Δυτική Μακεδονία (17η θέση). Ανάμεσα στις είκοσι φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. βρίσκονται πέντε περιφέρειες της Βουλγαρίας, τέσσερις της Ουγγαρίας, τρεις της Πολωνίας, δύο της Ρουμανίας και δύο υπερπόντιες περιφέρειες της Γαλλίας.

Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται στη βορειοδυτική Βουλγαρία (31% του κοινοτικού). Οι περιφέρειες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ε.Ε. είναι το κέντρο του Λονδίνου (626% του κοινοτικού), το Λουξεμβούργο (253%), η περιφέρεια της νότιας Ιρλανδίας (220%), το Αμβούργο (202%) και οι Βρυξέλλες (196%).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΠ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΤΟΥ Μ.Ο. ΤΗΣ Ε.Ε.)

Αττική 85.285 91

Νότιο Αιγαίο 6.114 72

Ιόνια Νησιά 3.159 62

Στερεά Ελλάδα 8.552 62

Δυτική Μακεδονία 4.010 59

Κρήτη 8.962 57

Πελοπόννησος 8.144 56

Κεντρική Μακεδονία 24.953 53

Θεσσαλία 9.437 52

Δυτική Ελλάδα 8.164 49

Ήπειρος 4.001 48

Βόρειο Αιγαίο 2.498 48

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 6.939 46


Πηγή