Πάτρα: Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις λαϊκές αγορές

Την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκάλεσε η ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής από κατοίκους της οδού Μακεδονίας που διαμαρτύρονται για αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της λαϊκής αγοράς που φιλοξενεί η γειτονιά τους. Το ζήτημα, όμως, δεν πρέπει να περιοριστεί στη συγκεκριμένη γειτονιά, καθώς χρειάζεται να εφαρμοστούν οι κανόνες και σε άλλα σημεία της πόλης που λειτουργούν λαϊκές.

Το θέμα έγινε γνωστό με αφορμή τις διαμαρτυρίες κατοίκων πέριξ των οδών Μακεδονίας και Σαρανταπόρου, τις οποίες μετέφερε στο δημοτικό συμβούλιο και το μέλος του σώματος Θεόδωρος Ντρίνιας. Ο βοηθός Συνηγόρου, Ιωάννης Σαγιάς, που υπογράφει το έγγραφο με αποδέκτες τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τονίζει ότι κατανοεί τη δυσκολία και το σύνθετο του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ωστόσο, απομόνωσε ορισμένες πτυχές του, των οποίων η αντιμετώπιση πιστεύει ότι θα δράσει ανακουφιστικά για τους πολίτες.Εν πρώτοις, ζητάει από τον Δήμο να απαντήσει εάν θα υλοποιήσει την απόφαση που έχει λάβει για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς, αν και αποδέχεται ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα λύσει το πρόβλημα αλλά θα το μεταφέρει σε άλλο χώρο.Ως εκ τούτου, ο βοηθός του Συνηγόρου ζητάει από τον Δήμο να απαντήσει εάν υφίσταται κανονισμός λαϊκών αγορών και αν ναι, να του χορηγηθεί ένα αντίγραφο.

Σε αντίθετη περίπτωση ζητάει να ενημερωθεί για το χρονοδιάγραμμα έκδοσής του. Επ’ αυτού έχουν γίνει επανειλημμένα ερωτήσεις στο δημοτικό συμβούλιο από μέλη της αντιπολίτευσης, καθώς εκκρεμεί η σύνταξη νέου κανονισμού.

Επίσης, ζητάει να ενημερωθεί εάν έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία. Στην περίπτωση που δεν έχει ανατεθεί η σχετική ευθύνη σε υπηρεσιακό στέλεχος, η ανεξάρτητη αρχή ζητάει να δοθεί προτεραιότητα στον ορισμό αυτό, καθώς εκτιμά ότι αποτελεί την άμεση επαφή του Δήμου με τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν και την αντιμετώπισή τους.Ρωτάει, δε, αν γίνεται καθαρισμός και των πεζοδρομίων (εκτός από το οδόστρωμα) και αν υπάρχουν χημικές τουαλέτες.Ο Συνήγορος απευθύνεται και στη Διεύθυνση Υγείας από την οποία ζητάει τα αποτελέσματα νεώτερης αυτοψίας της στο σημείο, τις διαπιστώσεις της και τα μέτρα που προτίθεται να πάρει, ενώ από την επιτροπή λαϊκών αγορών να ενημερώσει την αρχή για τυχόν καταγραφή των δυσλειτουργιών και των απόψεών της για την καλύτερη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Στη θέση… της λαϊκής αγοράς στην οδό Μακεδονίας θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Πάτρας, καθώς λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα ανακύπτουν όπου διοργανώνονται λαϊκές ανά την πόλη.


Πηγή