ΠΕ Λευκάδας: οδηγίες για την εποχική γρίπη 2018-2019 και τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: « ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ 2018-2019 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ »

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα. Καθώς αναμένεται η συνέχιση της δραστηριότητας της γρίπης τουλάχιστον για τις επόμενες 10 εβδομάδες, διευκρινίζεται ότι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη παραμένει ο εμβολιασμός ακόμα και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο(η με αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9048/4/2/2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας ΑΔΑ:ΨΓΥΘ456ΦΥΟ-0Β3)

Αναλυτικότερα, ως κύρια προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της γρίπης, συστήνονται τα παρακάτω:

Α. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής των χεριών, όπως η κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο ή με το εσωτερικό του αγκώνα και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών (ιδιαίτερα μετά από επαφή με ασθενείς).

Β. Η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους και για τους ασθενείς η πλήρης ανάρρωσή τους πριν την επάνοδο στις συνήθεις δραστηριότητές τους.

Γ. Ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:7Ν68465ΦΥΟ-ΟΥΓ), θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματικός και συστήνεται για όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Δ. Η σωστή χρήση των αντιιικών φαρμάκων κατά της γρίπης, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις σύμφωνα με την κρίση των θεραπόντων ιατρών, η οποία πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό, με απλή ιατρική συνταγή και χωρίς να αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες προς το γενικό πληθυσμό παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ στη θεματική ενότητα «Γρίπη-Εποχική Γρίπη»

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Tags:εποχική γρίπη


Πηγή