«ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» | Ανάγκη επαναπροσδιορισμού των δασικών χαρτών στα Ιόνια Νησιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του Ν. 4685/2020, έχει προκαλέσει μαζική αναστάτωση, όπου σε συνδυασμό με την παραπληροφόρηση ή την ελλιπή ενημέρωση, οδηγεί σε φαινόμενα φρενίτιδας που σαφώς δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Συνεπώς το ζήτημα των δασικών χαρτών ή πιο συγκεκριμένα της ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων που συνοδεύουν τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, απαιτεί μεγάλη προσοχή και ενδελεχή έρευνα, προκειμένου να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να επιλεγούν ωφέλιμες λύσεις.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή στρέφοντας την προσοχή μας στις ΠΕ Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας – Ιθάκης , για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών με προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Αυτό που έχει θορυβήσει τους περισσότερους ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων, οι οποίοι βλέπουν εντός της ιδιοκτησίας τους να υπάρχει χαρακτηρισμένο ως δασικό ένα τμήμα, είναι μήπως απολέσουν τελικά το δικαίωμα της νομής και κατοχής του συγκεκριμένου τμήματος. Ουσιαστικά δεν χάνεται το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα, όμως θίγεται σαφώς η βούληση επί της εκμετάλλευσης του ακινήτου, αφού το καθεστώς αυτό απαγορεύει την δόμηση εντός των δασικών. Από την άλλη πλευρά ο ίδιος νόμος φαίνεται πως επιτρέπει ευνοϊκή μεταχείριση για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων, καθώς στον νόμο 4685/20 προβλέφθηκε μια διαδικασία για την εκ νέου εξαίρεση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων (αντίθετα με το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ).

Είναι λοιπόν σαφές ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο κινείται σε δύο ταχύτητες ως προς την αντιμετώπιση της προστασίας των δασών, και δεν προωθεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα περί του καθεστώτος προστασίας, οικιστικού ελέγχου και χωροταξικής τακτοποίησης. Επιπλέον, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των συγκεκριμένων χαρτογραφικών υπόβαθρων δεν είναι ομοειδή και έχουν συλλεχθεί σε διαφορετικές περιόδους, επομένως άλλοτε χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από την σχετική φωτοερμηνεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται χρήση ψηφιακών στοιχείων, από φορείς που συστήθηκαν για αυτόν τον σκοπό, όπως η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Ιόνιων Νησιών, όπως τεκμαίρεται από αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία, προστατεύεται η δασική ιδιοκτησία, η οποία προκύπτει από τον τρόπο προσάρτησης κάθε περιοχής, κατά τη χρονική περίοδο που ακολούθησε την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους. Επεκτείνεται δε, διαχρονικά μέσα από την εξέλιξη της νομοθεσίας μέχρι και σήμερα, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τους εκάστοτε ισχύοντες θεσμούς και ρυθμίσεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ζήτημα του χαρακτηρισμού πολλών εκτάσεων ως δασικών, επισύρει σειρά ζητημάτων, τα οποία χρήζουν εκτενούς ανάλυσης και επεξεργασίας, ώστε να μην τίθεται εν αμφιβόλω το ιδιοκτησιακό δικαίωμα των πολιτών. Επιπλέον είναι πλέον σαφές ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο, που κυρώθηκε με τον νόμο Χατζηδάκη, περιλαμβάνει σημεία, από την εφαρμογή των οποίων θίγονται συλλήβδην ιστορικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν τον χαρακτήρα του πρόδηλου και αυταπόδεικτου, κυρίως για μικρές αποκλίσεις, ενώ την ίδια στιγμή είναι πολύ πιθανό πολλοί ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων να βρεθούν αντιμέτωποι με δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όλους τους αρμόδιους φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη την χρονική συγκυρία της εκτεταμένης υγειονομικής κρίσης και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο της χώρας και να πράξουν τα δέοντα, ώστε να μην προκληθεί πρόσθετη δυσμένεια στους πολίτες των Ιονίων Νήσων.


Πηγή