Μείωση ενοικίου ή πλήρης απαλλαγή και για το μήνα Μάρτιο 2021

Μείωση ενοικίου ή πλήρης απαλλαγή και για το μήνα Μάρτιο 2021

Πλήρης απαλλαγή (100%) ή απαλλαγή 40% επιχειρήσεων για τα μισθώματα Μαρτίου 2021

Με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο απαλλάσσεται και για το μήνα Μάρτιο 2021 από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης (πλήρης απαλλαγή ή απαλλαγή 40%)

Η απαλλαγή ή μείωση αφορά τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή πλήττονται οικονομικά

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων για την μείωση ή την πλήρη απαλλαγή θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση


Πηγή