Πάτρα: Έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα οι εργασίες στο Ρωμαϊκό Ωδείο

Εδώ και ένα μήνα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας για την αποκατάσταση, συντήρηση και αναστήλωση του μνημείου.

Οι εργασίες προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς και έχουν ξεκινήσει από την αποξήλωση των ξύλινων σανίδων και διάφορων ακόμα κατασκευών που είχε βάλει ο δήμος.

Το έργο για την αποκατάσταση και συντήρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας στηρίζεται πάνω σε δυο μελέτες, η πρώτη αφορά τη συντήρηση και η δεύτερη την αναστήλωση του.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο το Ρωμαϊκό Ωδείο θα έχει περισσότερες από μία εισόδους – εξόδους στον περιβάλλοντα χώρο του, ενώ θα λειτουργούν και οι τρεις θαλαμοειδής διάδρομοι που οδηγούν στις κερκίδες.

Το γεγονός αυτό θα δώσει την δυνατότητα για αύξηση των θεατών στις εκδηλώσεις του και δεν αποκλείεται ο αριθμός των ατόμων από 1.000 να φτάσει τους 3.000.

Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες που θα γίνουν θα επιδιορθωθούν ορισμένες αστοχίες που υπήρχαν από την προηγούμενη αναστήλωση (στη δεκαετία του '60) όπως και στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, ενώ θα συγκοληθούν ή θα αντικατασταθούν μάρμαρα που έχουν αποκολληθεί.

Με το τέλος των εργασιών του Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας θα είναι ένας χώρος επισκέψιμος και ως αρχαιολογικός αφού μέσα από το έργο θα αναδειχθούν και θα αξιοποιηθούν τα ανάγλυφα και τα ευρήματα που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο του.

Οπότε δεν θα έχει έναν μονοδιάστατο ρόλο ως χώρος για την διεξαγωγή παραστάσεων και εκδηλώσεων, αλλά θα είναι ένα ενεργό αξιοθέατο μνημείο της ύστερης αρχαιότητας για την Πάτρα, μέσα στο ιστορικό της κέντρο.

Ωστόσο, το Ρωμαϊκό Ωδείο θα παραμείνει κλειστά για τα επόμενα δύο χρόνια, όσο εκτιμάται ότι θα κρατήσουν οι εργασίες της αποκατάστασης, συντήρησης και αναστήλωσης του.

Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάχτηκε σε αυτό χάρις σε ενέργειας της Περιφέρειας, αλλά και της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων.


Πηγή