Υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπεδικών χώρων από βλάστηση προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης και ταχείας επέκτα […]

Με την συγκεκριμένη Διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών ή εκμεταλλευτών-επικαρπωτών οικοπεδικών χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών μέχρι την 30η Απριλίου να προβαίνουν σε υποχρεωτικό καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων

The post Υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπεδικών χώρων από βλάστηση προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης και ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς (20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη) first appeared on Lefkas News.


Πηγή