Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων και πεζών εντός του “τραπεζοειδούς προβλήτα” Αγ. Διονυσίου, Ζακύνθ […]

Εκτακτα μέτρα τάξεως και ασφάλειας στον τραπεζοειδή προβλήτα , εντός του λιμένα Αγίου Διονυσίου, από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 26/10/2018 έως και 26/12/2018 την απαγόρευση εισόδου οχημάτων και πεζών εντός του "τραπεζοειδούς προβλήτα" Αγ. Διονυσίου, Ζακύνθου.
Οι παραβάτες της ανωτέρω απόφασης θα τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 296 Γ.Κ.Λ. Ζακύνθου (ΦΕΚ330 Β΄/78)


Πηγή