Δήμος Ζακύνθου: “Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία / προσκλήσεις που αφορούν την πόλη της Ζακύνθου”

Ο Δήμος Ζακύνθου συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών της Ζακύνθου και των εποχικών επισκεπτών, ενημερώνει τους Ζακυνθινούς για τη συμμετοχή του στα παρακάτω, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία / προσκλήσεις που αφορούν στην πόλη της Ζακύνθου:

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ.

Στόχος του ανοιχτού εμπορικού κέντρου «Open Mall», αποτελεί η τόνωση της εμπορικής κίνησης, καθώς και η ανάδειξη του κέντρου της πόλης μας αλλά και των ευρύτερων εμπορικών επιχειρήσεων και τουριστικών περιοχών. Παράλληλα, θα επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση των καταστημάτων (βάψιμο, φωτισμός, τέντες κτλ) σύμφωνα με την Κανονιστική του Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη και όχι άναρχη εικόνα στην πόλη μας. Θα ακολουθήσουν πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις χώρων, δενδροφυτεύσεις κτλ.

 1. «Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ 2897/29-06-2018 πρόσκλησης με κωδ. «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο -2018 για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 Αστική Αναζωογόνηση 2018 του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικών Ισοζυγίου 2017-2048» με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη Δ.Ε. Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου», σύμφωνα με την 55/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.

Ο προϋπολογισμός για το προαναφερθέν έργο αναλύεται ως εξής: ποσό 330.155,00 € (ποσοστό 60% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο, ενώ ποσό 220.103,30 € (ποσοστό 60% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από τον Δήμο Ζακύνθου.

Με την παρούσα αίτηση προτείνεται :

 1. Δημιουργία μιας λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 4,00 μ.
 2. Αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας κυμαινόμενου πλάτους έως 3,00 μ.
 3. Δημιουργία ποδηλατοδρόμου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Λαζάρου και έως τη Συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Ρώμα, στη βορειοανατολική πλευρά της οδού.
 4. Τοποθέτηση παραδοσιακού φωτισμού εκατέρωθεν της οδού
 5. Κατασκευή λωρίδας τυφλών
 6. Δενδροφύτευση
 7. Κατασκευή ραμπών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.
 8. Ανάπλαση σιντριβανιού στην συμβολή των οδών Ταβουλάρη – Αγίου Λαζάρου
 9. Ανάπλαση νησίδας στην συμβολή των οδών Τζουλάτη – Ταβουλάρη
 1. Ο Δήμος Ζακύνθου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ». Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η οδός Φωσκόλου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ και

αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

 1. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου έχει προκηρύξει 2 ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου του Θεάτρου Ζακύνθου, που αφορούν στην προμήθεια του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και του αναβατορίου μουσικών, συνολικού ύψους 920 χιλιάδων ευρώ.

Οι 2 διαδικασίες αναμένεται να συμβασιοποιηθούν τον ερχόμενο μήνα, οπότε και θα μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.

 1. Δημοτικά σφαγεία

Μετά από αίτηση του Δήμου και για τον άμεσο εκσυγχρονισμό των Δημοτικών Σφαγείων, διατέθηκε πίστωση από την Περιφέρεια (Δημόσιες Επενδύσεις 142, 8 χιλιάδες ευρώ μαζί με 30.000 ευρώ από πιστώσεις Δήμου) και η σχετική διαδικασία δημοπράτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον Απρίλιο 2019 να λειτουργήσει ξανά το σφαγείο.

Το προαναφερθέντα έργα βρίσκονται εντός του στρατηγικού σχεδιασμού, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν έργα υποδομών και που το 2016-17-18 δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, μέχρι να εκδοθούν οι οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4412/2016 των υπουργικών υποδομών (ήδη μέχρι 10 Οκτωβρίου 2018 έχουν δημοπρατηθεί 50 έργα).

Τέλος, ο Δήμος Ζακύνθου ευχαριστεί θερμά το Επιμελητήριο Ζακύνθου για την άψογη συνεργασία στα δυο πρώτα προγράμματά του και για την προσπάθεια σε όλους τους τομείς που αφορούν στις ζακυνθινές επιχειρήσεις αλλά και για τη βελτίωση της Ζακύνθου σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξης.


Πηγή