Λιμενικό Ταμείο Πύργου: Στήριξη για την ανάπτυξη του λιμένα Κατακόλου ζήτησε από τον ΕΛΙΜΕ

Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ως υπηρεσία το Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε την ευκαιρία να αναδείξει στο πρόεδρο της ΕΛΙΜΕ κ. Άγ. Καρακώστα το μέλος του ΔΣ της ΕΛΙΜΕ και πρόεδρος του ΔΛΤΠ κ. Λεωνίδας Βαρουξής.

Στην αρχή της συνεδρίασης η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γεν. Γραμματέα Λιμένων & Λιμ. Πολιτικής κυρίου Χρήστου Λαμπρίδη, ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ επικεντρώθηκε στο σοβαρό θέμα της αποκομιδής – μεταφοράς των στερεών και υγρών καταλοίπων από τα κρουαζιερόπλοια και ζήτησε να εκφράσουν την άποψή τους επί του νέου νόμου τα μέλη του Δ.Σ.

Τελικά απεφασίσθη να κατατεθεί αίτηση ανάκλησης του νόμου μέχρι την εξέταση όλων των προβλημάτων και των προτάσεων που ετέθησαν.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα των πλοηγών , της αυτόνομης διαχείρισης των οικονομικών των λιμενικών ταμείων και της διαγραφής προσαυξήσεων σε χρέη τρίτων.
Στο τέλος το κάθε μέλος αναφέρθηκε σε θέματα που απασχολούν το κάθε Λιμενικό Ταμείο ,ώστε η ΕΛΙΜΕ να συνδράμει για την επίλυση τους.

Από πλευράς ΔΛΤΠ ο κ. Λεωνίδας Βαρουξής αναφέρθηκε κατ αρχήν στα έργα που πρόκειται να γίνουν, προσφέροντας ενημέρωση για την πορεία ενός εκάστου.
1ον: Ανάπλαση χερσαίας ζώνης : αναμένεται (εντός της εβδομάδος) η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και στην συνέχεια η προκήρυξη του έργου.
2ον: Τρία έργα μέσω Π.Δ.Ε. (κιόσκια – προσκρουστήρες – δέστρα νέου λιμενοβραχίονα)
Δυστυχώς παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πρώτο έργο , λόγω της ιδιάζοντος καθεστώτος των σημερινών κατασκευών , αλλά παράλληλα και λόγω προβληματικής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου «φωτογράφισε» το σημερινό ασφυκτικό περιβάλλον , όσον αφορά την υπογραφή συμβάσεων ΥΑΛΕ , Security και Συμβούλου Ασφαλείας, την τοποθέτηση μηχανημάτων για έλεγχο της χερσαίας ζώνης όλο το 24ωρο και ανέφερε ότι προκειμένου να μην «κλείσει» ο λιμένας , λόγω της μη κατανόησης της σοβαρότητας του θέματος της Ασφάλειας από ορισμένους , η μόνη αναγκαστική λύση είναι το θέμα αυτό να γνωστοποιηθεί στην Ένωση εφοπλιστών , στην ΕΛΙΜΕ , στον κο Υπουργό Ναυτιλίας , αλλά και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.


Πηγή