Νοσοκομείο Πύργου: Με οκτώ νέους εργαζόμενους

Με οκτώ νέους εργαζόμενους – σε διάφορα τμήματα – ενισχύεται το Νοσοκομείο Πύργου, με απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Κώστα Διαμαντόπουλου.

Ειδικότερα, διορίζονται, ένας Μηχανολόγος – Μηχανικός, δυο Νοσηλευτές Τεχνoλογικής εκπαίδευσης, ένας Ηλεκτρολόγος, ένας Θερμοϋδραυλικός και τρεις φύλακες. «Η ενίσχυση σε προσωπικό της ΝΜ Πύργου συνεχίζεται αξιοποιώντας τη «δεξαμενή» του επικουρικού προσωπικού.Με δεδομένο ότι οι τακτικές αποδοχές του επικουρικού προσωπικού καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, εξοικονομήσαμε τους αναγκαίους πόρους με σκοπό τη στοχευμένη ενίσχυσή μας».

Έξι χρόνια μετά η Ν.Μ Πύργου αποκτά Μηχανολόγο – Μηχανικό, μια ειδικότητα απόλυτα αναγκαία αν σκεφτεί κανείς ότι η Νοσηλευτική Μονάδα διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου. «Η προσθήκη τεχνικών ειδικοτήτων θα μας απαλλάξει από το οικονομικό βάρος της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την οποία από το 2004 αναλάμβαναν “εργολάβοι” με ετήσιες συμβάσεις», εξηγεί ο κ.Διαμαντόπουλος.

Οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στις 2 θέσεις που καλύφθηκαν – προ λίγων ημερών – με τον ίδιο τρόπο για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Παράλληλα – εξήγησε ο κ.Διαμαντόπουλος – είναι θέμα ημερών η αποστολή σχεδίου προκήρυξης στο ΑΣΕΠ που θα περιλαμβάνει την πρόσληψη 20 καθαριστριών, 4 τραπεζοκόμων και 4 φυλάκων ακόμη.


Πηγή