ΟΑΕΔ για Εργατικές Κατοικίες Αγ. Ιωάννη: «Ολοκληρώνουμε το έργο – Ευθύνη Δήμου και ΔΕΥΑΚ το αποχετευτικό».

Κοινωνία ΟΑΕΔ για Εργατικές Κατοικίες Αγ. Ιωάννη: «Ολοκληρώνουμε το έργο – Ευθύνη Δήμου και ΔΕΥΑΚ το αποχετευτικό».

Ανακοίνωση με αφορμή την εγκατάσταση δικαιούχων στις Εργατικές Κατοικίες του Αγίου Ιωάννη έδωσε στην δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για κατάληψη, ενώ όσον αφορά το αποχετευτικό αναφέρει ότι την αποκλειστική ευθύνη την έχει ο Δήμος και η ΔΕΥΑΚ. Όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου υποστηρίζει ότι βρίσκεται στο 95%.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σχετικά με την κατάληψη κατοικιών στον οικισμό του πρώην ΟΕΚ «Αγ. Ιωάννης», στην Κέρκυρα, ο ΟΑΕΔ κατανοεί τις αντιδράσεις ορισμένων δικαιούχων λόγω μακροχρόνιας αναμονής εγκατάστασης στις κατοικίες τους, αλλά οφείλει να επισημάνει, ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και για λόγους ασφάλειας είναι υποχρεωτική η διακοπή των εργασιών στο εργοτάξιο, λόγω της κατάληψης και για όσο καιρό αυτή διαρκεί.
Η κατάληψη έγινε σε μια στιγμή που το εργοτάξιο βρισκόταν σε πλήρη δραστηριότητα, κατόπιν της ανάληψης του έργου από την υποκατάστατη εταιρεία του πρώην εργολάβου, που επέδειξε αδυναμία εκτέλεσής του. Η νέα εταιρεία έχει ολοκληρώσει το 95% των εργασιών του εσωτερικού χώρου των κατοικιών και, σε πλήρη συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, εκτελεί τις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, με ομαλή ροή και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
Όσον αφορά το έργο του αγωγού αποχέτευσης του οικισμού, επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΔ έχει αναλάβει τη χρηματοδότησή του, σε υλοποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ενώ οι Δήμος-ΔΕΥΑΚ έχουν αναλάβει την κατασκευή -λειτουργία και συντήρησή του.
Επίσης, ενημερώνουμε ότι για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού απαιτείται η υπογραφή από τον Δήμο και την ΔΕΥΑΚ (αντισυμβαλλόμενα μέρη) της Προγραμματικής Σύμβασης που τους έχει αποστείλει ο ΟΑΕΔ εδώ και
αρκετούς μήνες. Μεταξύ των όρων της, η Σύμβαση περιλαμβάνει και τη δέσμευση του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ αφενός για την άρτια λειτουργία του βιολογικού σταθμού στις Σιναράδες, αφετέρου για την απαγωγή των λυμάτων με δική τους ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή της Σύμβασης που έχει, κατά τα λοιπά, συμφωνηθεί μεταξύ των υπηρεσιών μας».


Πηγή