Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: «Δεν τίθεται θέμα ηλεκτροδότησης του λιμανιού του Μεσολογγίου»

Από το γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ευαγγελίας Τσέλιου γίνεται γνωστό ότι «Δεν τίθεται θέμα ηλεκτροδότησης του Λιμανιού Μεσολογγίου, καθώς έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγή διακοπών της ηλεκτροδότησης και διάψευσης των κακοπροαίρετων ή απαξιωτικών χαρακτηρισμών μέσω του διαδικτύου .

Σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις για τις οποίες γίνεται διαρκώς λόγος, για μια ακόμη φορά σημειώνεται ότι αφορούν παλαιά χρέη του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου, για τα οποία το νυν Δημοτικό Λ.Τ. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αποπληρωμή τους. Κι αυτό συμβαίνει την ώρα που οι κρατικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων Υπουργείων, σχετικά πρόσφατα αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα παράδοσης, παραλαβής και «ρύθμισης περιουσιακών ζητημάτων»μεταξύ Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Νομαρχιακών (Ν. 4547/2018 Ιούνιος 2018 και έγγραφο Υπουργείου Ναυτιλίας με Αρ.πρωτ 3112.8-1/75858/18).

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως από το 2015 (όπου και παραχωρήθηκε η αρμοδιότητα στο Δήμο μας για ίδρυση νέου φορέα) έως σήμερα, η εκκρεμότητα παρέμεινε με αποτέλεσμα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να έχει «φορτωθεί» βαρύτατες οικονομικές υποχρεώσεις του Νομαρχιακού αντίστοιχου φορέα σε ΔΕΗ, Εφορεία, ΙΚΑ, ύδρευση, επικοινωνίες και προμηθευτές, χωρίς όμως να έχει γίνει παράδοση περιουσιακών στοιχείων ή ταμειακών διαθεσίμων.Την ίδια ώρα, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κόστους των υποδομών, με παράλληλη αποπληρωμή όλων των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Η ανακολουθία και η αδυναμία έγκαιρων αποφάσεων από τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τον τρόπο λειτουργίας νομικών προσώπων όπως τα Λιμενικά Ταμεία, ατυχώς δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και καθυστερήσεις. Είναι τουλάχιστον άδικο το γεγονός να εγκαλείται η σημερινή διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για παραλείψεις, την ώρα όπου οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις οφείλονται καθαρά σε γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το Λιμάνι Μεσολογγίου παραμένει ενεργό, καθώς τα τελευταία χρόνια η επισκεψημότητα για λόγους αναψυχής αλλά και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εμπορική χρήση, είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Επανερχόμενοι στο ζήτημα της ΔΕΗ, ενημερώνουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει λάβει απόφαση για να προβεί σε διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης η κάλυψη της προϋπόθεσης που θέτει η ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την υπόδειξη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ως εγγυητή της διαδικασίας διακανονισμού».

Ο Γιώργος Βαρεμένος για τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στην Δυτική Ελλάδα


Πηγή