Πρόσληψη 123 εκπαιδευτικών στην Π.Ε: Έρχονται δυο στην Ηλεία

Στην πρόσληψη 123 εκπαιδευτικών, ως προσωρινών αναπληρωτών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε Νηπιαγωγεία, σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και για την στελέχωση των Τμημάτων Ένταξης Προσφυγόπαιδων στο Εκπαίδευτικό Σύστημα, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.

Στην Ηλεία προσελήφθησαν δυο εκπαιδευτικοί, η Σταυρούλα Τσιλικη (Νηπιαγωγός) για την προσχολική εκπαίδευση και ο Κωνσταντίνος Τσιρογιάννης (Πληροφορικής) για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 22 έως και Τρίτη 23 Οκτωβρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.


Πηγή