Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρήσεων ο Πλ. Μαρλαφέκας: “Το 76% των ελλήνων εφήβων σκέφτονται να φύγουν […]

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ήταν ένα από τα βασικά θέματα του 5ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία τόνισε το πλήγμα που έχει υποστεί η Ελλάδα από το φαινόμενο brain drain.

Όπως επισημάνθηκε, 180.000 απόφοιτοι πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για να αναζητήσουν εργασία σε άλλα σημεία τα τελευταία οκτώ χρόνια της κρίσης.

Ακόμη δε πιο απογοητευτικό είναι το στοιχείο ότι σύμφωνα με τις έρευνες το 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόμενο να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το δίκτυο των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων Eurochambres και συγκεντρώνει πάνω από 800 επιχειρηματίες που προέρχονται από 45 ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρώτο θέμα που αναπτύχθηκε στη συνεδρίαση ήταν η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, που χαρακτηρίστηκε ως η δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση μεταξύ των 50.000 ερωτηθέντων στην έκδοση 2018 της οικονομικής έρευνας των Ευρωεπιμελητηρίων.

Αυτό αντικατοπτρίζει τον επιταχυνόμενο ρυθμό της τεχνολογικής, δημογραφικής και κοινωνικοοικονομικής αλλαγής και την επιρροή που έχει στα προφίλ δεξιοτήτων.

Από ελληνικής πλευράς παρενέβη ο κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος τόνισε: «Εκατόν ογδόντα χιλιάδες απόφοιτοι Πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για να αναζητήσουν εργασία σε άλλα σημεία τα τελευταία οκτώ χρόνια της κρίσης. Και οι έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόμενο να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό».

«Ενώ στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχαμε μαζική μετανάστευση από την Ελλάδα, η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική επειδή πρόκειται για μια πραγματική ποιοτική αποστράγγιση. Είναι οι πιο εκπαιδευμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την Ελλάδα προς όφελος άλλων χωρών (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) που δεν έχουν πληρώσει ένα ευρώ για την εκπαίδευσή τους» πρόσθεσε ο κ. Μαρλαφέκας.

«Η ‘διαρροή εγκεφάλων’ έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ποια μέτρα στοχεύει να πάρει η ΕΕ για να ανατρέψει την τάση αυτή στην Ελλάδα;» τόνισε ο ίδιος ζητώντας δράση από την ΕΕ.


Πηγή