Στο Λιτόχωρο Πιερίας ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καρπέτας για την 7η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισ […]

Στην 7η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας, από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώνεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα συμμετέχει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνος Καρπέτας.

Τη συνάντηση των Αντιπεριφερειαχών θα απασχολήσει η δημιουργία Film Offices στις Περιφέρειες. Στο πλαίσιο των εργασιών, ο κ. Καρπέτας θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει για την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος CIAK, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία και στο οποίο η ΠΔΕ συμμετέχει ως εταίρος.

Έτσι, η Δυτική Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πόρους από δύο πηγές, τόσο από το έργο CIAK, όσο και από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που χρηματοδοτεί αντίστοιχες δράσεις και να προσελκύσει τους σημαντικότερους διεθνείς φορείς που επενδύουν στη βιομηχανία κινηματογράφου.

Επίσης ο κ. Καρπέτας θα συμμετέχει σε στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσω και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Πάνο Κουάνη. Μεταξύ άλλων πρόκειται να τον ενημερώσει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθίσταται ελκυστική στη βιομηχανία του κινηματογράφου, για έναν ακόμη λόγο, καθώς βρίσκεται σε τελικό στάδιο η διαμόρφωση της προκήρυξης που αφορά την «Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων», μια νέα δράση που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με 7.800.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκτός των άλλων θα απευθύνεται στον κλάδο ψυχαγωγίας. Ειδικότερα, θα αφορά και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία θεάματος, τα οπτικο-ακουστικά μέσα (visual arts), τη διαφήμιση, την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και άλλους τομείς.


Πηγή