Βήμα βήμα η αίτηση για την αναδρομική επιστροφή όλων των μειώσεων κύριας σύνταξης, επικουρικής, και δώρων

Τι πρέπει να κάνετε αναλυτικά

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ με δελτίο τύπου αναφέρει για την Ηλεκτρονική αίτηση των συνταξιούχων σχετικά με τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη.

«Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να υποβάλουμε την αίτηση είναι:

1 Πληκτρολογούμε το site του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr και έχουμε την παρακάτω εικόνα

2 Επιλέγουμε στη στήλη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Συνταξιούχους
«Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη»

3 Πατάμε συνέχεια στο taxisnet

4 Συμπληρώνουμε τους κωδικούς μας

5 Και κατόπιν πατάμε εξουσιοδότηση

6 Εδώ συμπληρώνουμε το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ που μας ανήκει

7 Και ανοίγει η αίτηση προς τον ΕΦΚΑ όπου επαληθεύουμε τα στοιχεία μας τα οποία είναι προσυμπληρωμένα

8 Βλέπουμε την περιφερειακή υπηρεσία και τον τομέα επικουρικής ασφάλισης

10 Επιλέγουμε το ταμείο της επικουρικής μας ασφάλισης

11 Στο πεδίο Β συμπληρώνουμε ότι επιπλέον εμείς επιθυμούμε.

Εδώ πρέπει να γράψουμε αναλυτικά τις περικοπές από το 2013 έως και σήμερα 2018. Να ζητήσουμε αναδρομική επιστροφή όλων των μειώσεων κύριας σύνταξης, επικουρικής, και δώρων. Να κάνουμε αναφορά στις διατάξεις των νόμων που έχουν εφαρμοστεί για αυτές τις μειώσεις και να τονίσουμε ότι επιφυλασσόμαστε επί παντός νόμιμου δικαιώματός μας.

Πηγή: iefimerida.gr


Πηγή