Ξεκινούν οι αιτήσεις για νέους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Εως το τέλος του μήνα οι αιτήσεις

O Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ) του Δήμου μας καλεί ενδιαφερόμενους – δικαιούχους, να υποβάλλουν αίτηση ώστε να επωφεληθούν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας που αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, για το διάστημα έξι (6) μηνών, από Νοέμβριο 2018 έως Απρίλιο το 2019.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μαζί με την αίτηση, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών :

1. Φωτοντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτή.

3. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον υπάρχει).

4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημείωματος φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, θεωρημένη από την εφορία, όπου να βεβαιώνεται το παραπάνω.

5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, η ΔΕΥΑΚ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω το οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
6. Φωτοαντίγραφο Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της Βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό.

Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους πως εκτός από το χαμηλό εισόδημα, δίνεται μεγάλη προτεραιότητα σε αιτήσεις συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, κοινωνικά και προβλήματα υγείας.

Για παράδειγμα προτεραιότητα δίνεται σε, μοναχικά άτομα με αναπηρίες που δεν παίρνουν σύνταξη ή επίδομα, ηλικιωμένα άτομα με χαμηλή σύνταξη χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, οικογένειες με ανήλικα τέκνα όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και έχουν και σοβαρά προβλήματα υγείας, μονογονεικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα όπου ο γονιός είναι άνεργος με κτλ.

Όσον αφορά στο εισόδημα, σε κάθε περίπτωση, το ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 20%(1200 ευρώ) για κάθε μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους ανασφάλιστους άπορους.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μαζί με τη συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης στον ΟΚΑΠ, Λ. Βεργωτή 131, κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00-13.00.

Οι αιτήσεις της Παλλικής θα παραλαμβάνονται από την κα Γκοβάτσου Μαρία στα γραφεία του Βοήθεια στο Σπίτι, στο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ, στο Ληξούρι.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατίθενται από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΠ

Γεράσιμος Παπαναστασάτος


Πηγή