74.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Κεφαλονιά.

Π.Ι.Ν 74.000 ευρώ από την ΠΙΝ για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού στην Κεφαλονιά.

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στο τμήμα της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Καταποδάτων-Μουζακάτων (με αρ.24)», π/υ δημοπράτησης 74.000 ευρώ και τελικού ποσού σύμβασης 53.236,93 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 071 και Κ.Ε. 2014ΣΕ07100000.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 150 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.


Πηγή