Κ. Παυλίδης: «Δυνατότητα ενστάσεων από ελαιοπαραγωγούς για το δικαίωμα της επιδότησης».

Κοινωνία Κ. Παυλίδης: «Δυνατότητα ενστάσεων από ελαιοπαραγωγούς για το δικαίωμα της επιδότησης».

Μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το πρόβλημα της μη απόδοσης της επιδότησης λόγω της τηλεπισκόπησης και των τεχνικών ελέγχων σε μια μερίδα των ελαιοπαραγωγών, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης ενημερώνει:

«Η τηλεπισκόπηση είναι μία διαδικασία που ελέγχει τεχνικά αν τηρούνται οι προδιαγραφές της νέας Κοινωνικής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). Ειδικότερα αν είναι καθαρισμένο το υπέδαφος και αν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία του κλαδοκαθαρισμού στα ελαιόδενδρα. Κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας η τηλεπισκόπηση έδειξε ότι πολλά αγροκτήματα έχουν παραμεληθεί και επομένως δεν πληρούν τις παραπάνω προαπαιτούμενες προδιαγραφές του αυστηροποιημένου πλαισίου της νέας Κ.Α.Π. Επομένως:

1. Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την συμπλήρωση ενστάσεων όσων ενδεχομένως έχουν αδικηθεί. Η κατάθεση των ενστάσεων πρέπει να γίνει στους συνεταιρισμούς ή στις ενώσεις οπού και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες δηλώσεις για το δικαίωμα της επιδότησης.
2. Αμέσως μετά τον κύκλο των ενστάσεων, θα διενεργηθούν τεχνικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ για άρση των ενδεχόμενων αδικιών που έχουν υποστεί οι ελαιοπαραγωγοί».


Πηγή