Ο Δήμος δεν θα κάνει αποκομιδή σε ογκώδη, εύφλεκτα υλικά και κλαδιά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες του Δήμου Λευκάδας (όλων των Δημοτικών Ενοτήτων Καρυάς – Σφακιωτών – Απολλωνίων – Ελλομένου) ότι λόγω της φωτιάς στον Χ.Α.Δ.Α. Λευκάδας, καθίσταται ανέφικτη και άκρως επικίνδυνη η εναπόθεση στον χώρο όλων των εύφλεκτων υλικών (κλαδιά – ογκώδη – στρώματα – ξύλα – πλαστικά κ.α.).

Η υπηρεσία καθαριότητας δεν θα προβεί σε καμία αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών που εναποτίθενται δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, παρά μόνο ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών συσκευών.
Γι’ αυτό παρακαλούνται όλοι οι συνδημότες μας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 περίπου ημερών (έως και 30/11/2018):

1. Να μην εναποθέτουν τίποτα από τα προαναφερόμενα είτε δίπλα σε κάδους ή αλλού και να μην τα μεταφέρουν στην χωματερή καθότι δεν θα γίνονται αποδεκτά.

2. Να προβαίνουν στην ελεγχόμενη καύση κλαδιών εξαχθέντων των κτημάτων – χωραφιών τους, σύμφωνα με το νόμο και την πυροσβεστική διάταξη υπ’αριθ.9/2000 άρθρο 4, από 1/11/2018 έως και 30/4/2019.

Στον χώρο της χωματερής αποδεκτά θα γίνονται μόνο υλικά εκσκαφών (χώματα) πλήρως απαλλαγμένων από οτιδήποτε άλλο όπως (χαρτιά – κλαδιά – φελιζόλ – πλαστικά – ξύλα).

Παρακαλούμε τους πολίτες να κατανοήσουν την δυσκολία της κατάστασης και να σεβαστούν τις ανωτέρω οδηγίες.

Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει αυστηρά τον κανονισμό για την επιβολή προστίμων.

Οδηγίες θα παρέχονται στους δημότες στα τηλ. 2645360500-511
2645360535
2645360541


Πηγή