Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων.

Π.Ι.Ν Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων.

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων τοποθετείται ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου ο οποιος ήταν Γενικος Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής στην Δυτική Ελλάδα.


Πηγή