Πάτρα:Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ

Την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ για το 2019, συζητά αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, με εισηγητή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα. Η εισήγηση που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, έχει ως εξής: «Η στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. για τη διαχείριση του νερού και των υδάτινων πόρων στα πλαίσια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης μετατρέπει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα, ακριβό για το λαό και πολύ φθηνό για τους επιχειρηματικούς ομίλους που εμπορεύονται το νερό και τα παράγωγα του. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομοθετεί και επιβάλλει κανόνες τιμολόγησης του νερού μετατρέποντας πλήρως τις ΔΕΥΑ σε ανταποδοτικές επιχειρήσεις, που το βάρος της συντήρησης, του εκσυγχρονισμού και αντιπλημμυρικής προστασίας τα σηκώνει σχεδόν αποκλειστικά η τσέπη του λαϊκού νοικοκυριού των εργαζομένων. Είναι καθαρό και εδώ ότι σε αυτό το κρίσιμο για τη ζωή των κατοίκων μας ζήτημα συγκρούονται δυο εκ διαμέτρου αντίθετες λογικές. Μια η κυρίαρχη που βλέπει τη λαϊκή ανάγκη για νερό είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερδοφορίας, είναι η λογική της ανάπτυξής όπως προβάλλουν σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , είναι η λογική που στηρίζει το σύνολο των αστικών κομμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι η ίδια πολιτική που ετοιμάζει πυρετωδώς την τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει μεσάζοντας αυτής της αντιδραστικής πολιτικής. Από την άλλη είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως οδηγό της Ανάπτυξης, την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με βάση αυτής. Αυτή η ανάπτυξη μόνο μπορεί να είναι φιλολαϊκή, μπορεί να ελευθερώσει τις δυνατότητες της χώρας μας, να κάνει το νερό κοινωνικό αγαθό. Η στάση της Δημοτικής Αρχής είναι συνεπής για την ανάγκη συνολικής ανατροπής της πολιτικής που εμπορευματοποιεί το νερό, μέσα από τη κερδοφόρα δράση είτε από ιδιωτικούς πόρους είτε από δημοτικές ή μικτές επιχειρήσεις. Στηρίζουμε τη λαϊκή απαίτηση και το δικαίωμα για φθηνό, ελεγχόμενο ποιοτικά νερό. Στηρίζουμε τον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης, στην ανταποδοτικότητα, στην επιβάρυνση του λαού. Στη βάση αυτής της λογικής όπου κριτήριο είναι να μην επιβαρυνθούν επιπλέον τα νοικοκυριά και οι αγρότες της περιοχής είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση του φράγματος Πείρου Παπαπείρου. Η διαχείριση του φράγματος να γίνεται από Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτινων Πόρων που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα προβαίνει σε προσλήψεις, θα υλοποιεί τα απαιτούμενα έργα και παρεμβάσεις για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ώστε το νερό να δίνεται αδάπανα στη ΔΕΥΑΠ και κατ' επέκταση στον Πατραϊκό λαό. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να εξαντλούμε ότι περιθώρια υπάρχουν προκειμένου να παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις με μείωση της τιμής του νερού και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών έργων. Κανένα λαϊκό σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό. Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε με όλα τα μέσα τις λαϊκές οικογένειες γιατί αυτές οι οφειλές αφορούν στο σύνολό τους ανέργους, φτωχούς και εξαθλιωμένους εξαιτίας της ασκούμενης διαχρονικά, αντιλαϊκής πολιτικής. Διευρύναμε την βάση των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου με αποτέλεσμα να ελαφρυνθούν ή απαλλαγούν μέχρι την 31/10/2018 5.370 οικογένειες, με συνολικό όφελος 1.305.000,00€, ενώ προβλέπεται έως το τέλος του 2018 ο αριθμός αυτός να φτάσει στις 6.000 οικογένειες. Με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε που παράλληλα στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους καταναλωτές είχαμε αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ. Οι κατηγορίες που εντάσσονται σε μειωμένο τιμολόγιο είναι οι: μακροχρόνια άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% καθώς και προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67% που βαραίνουν τον υπόχρεο, εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και σιτιζόμενοι από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πατρέων, Τρίτεκνοι-Πολύτεκνοι και οικογένειες που γειτνιάζουν με το Βιολογικό Καθαρισμόκαι Ξερόλακκα και δικαιούχοι ΚΕΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες. Για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης για το 2019 τιμολογιακής πολιτικής, εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπ' όψιν αιτήματα των διαφόρων φορέων που στην πλειοψηφία τους έχουν ενσωματωθεί στην πρότασή μας και κυρίως την οικονομική κρίση τις συνέπειες τις οποίες βιώνει ο Ελληνικός λαός και με μεγαλύτερη ένταση ή λαϊκή οικογένεια. Βασικά στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής αποτελούν: -Η αναμόρφωση των τιμολογίων με τη κατάργηση ή αναστολή του τέλους 80% και τη μεταφορά του στη τιμή του νερού ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση του Ν.4483/2017 που πρέπει υποχρεωτικά τα έσοδα να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος των επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και θετικό αποτέλεσμα για την κατασκευή έργων. Στην Τιμολογιακή Πολιτική του 2019 προβλέπεται: – Η δημιουργία νέας κατηγορίας τιμολόγησης για Δημόσιους παρόχους Υγείας με μείωση κατά 50% επί των τιμών που ισχύουν στη περιοχή. – Η περαιτέρω μείωση από 40% σε 50% στις κλίμακες κατανάλωσης που ισχύουν στη περιοχή και μέχρι τη κατανάλωση 180 m3/τετράμηνο των δικαιούχων ΚΕΑ καθώς και μείωση του παγίου από 11,8€ και 6,0€/δίμηνο (ανάλογα την περιοχή χρέωσης) σε 1,0€/δίμηνο για όλες τις περιοχές. – Η περαιτέρω μείωση κατά 25% για Φιλανθρωπικά ιδρύματα ή Κοινωφελείς Οργανισμούς με ενιαία τιμή 0,28€ /κ.μ. χωρίς κλιμάκωση της κατανάλωσης. – Η περαιτέρω μείωση κατά 25% για Δήμο Πατρέων και Νομικά Πρόσωπα -κλπ. με ενιαία τιμή 0,28€/κ.μ. χωρίς κλιμάκωση της κατανάλωσης. – Μείωση κατά 50% στο τέλος κατανάλωσης επί των τιμών που ισχύουν στη περιοχή για Στρατιωτικές Μονάδες-Υπηρεσίες Στρατού-Πυροσβεστική-Σώματα Ασφαλείας-Δημόσιες Σχολικές Εγκαταστάσεις».
Σχετικά με την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2019, ανέφερε: Σε ό,τι αφορά τα έργα ύδρευσης: -Ολοκληρώνεται το έργο αξιοποίησης των πηγών στη περιοχή της Πιτίτσας για υδροδότηση της περιοχής Ρίου -Αγ.Βασιλείου. -Ολοκληρώθηκε το έργο «Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων του δικτύου ύδρευσης» στην περιοχή του πρώην Δήμου Πατρέων κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό σύστημα για τον έλεγχο των παροχών και πιέσεων και γενικά της διαχείρισης του νερού. -Κατασκευάζεται το έργο «Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων του δικτύου ύδρευσης» στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 2.350.000,00€ -Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για αντικατάσταση 85 χιλιομέτρων προβληματικών δικτύων με συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας και λόγω ακατάλληλου ή αμφιβόλου ποιότητας υλικού (δίκτυα από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες) στις περιοχές Καντριάνικα-Αγ.Νικόλαος Λεύκας, Μπεγουλάκι-Καστρίτσι-Παραλία Πατρών-Ρίο -Πλατάνι. -Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για μετατόπιση υδρομέτρων εκτός ιδιοκτησιών. -Ολοκληρώθηκαν μελέτες και έχουν υποβληθεί για ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) Φιλόδημος Ι για αντικατάσταση δικτύων συνολικού μήκους 95 χιλιομέτρων στις περιοχές Προσφυγικά, Ψαροφάι, Ταραμπούρα, Πράτσικα, Ζαρουχλέϊκα.
Σε ό,τι αφορά τα έργα αποχέτευσης, κατασκευάζονται -έχουν δημοπρατηθεί και είναι υπό δημοπράτηση έργα κατασκευής δικτύων λυμάτων μήκους 95 χιλιομέτρων και επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 46.665.000€ τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά προγράμματα στις περιοχές Παραλία Προαστείου, Βραχνέϊκα, Μονοδένδρι, Ροϊτικα, Μιντιλόγλι, Σαραβάλι, Οβρυά, Χατζηλάκο, Ακτή Δυμαίων από Παπαφλέσσα έως Γλαύκο, Αγ.Παντελεήμονας, Πλάζ, Εξω Αγυιά, Βορείως Έξω Αγυιά.
Σχετικά με τον Βιολογικό Καθαρισμό, δημοπρατείται το έργο επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, κατασκευάζονται -έχουν δημοπρατηθεί και είναι υπό δημοπράτηση έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€ για τη περαιτέρω βελτίωση της απόσμησης της ασφάλειας και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών του Δήμου μας, η ΔΕΥΑΠ επανειλημμένως έχει επισημάνει τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο την έλλειψη δικτύων ομβρίων και αντιπλημμυρικών έργων σε πολλές περιοχές του Δήμου και κυρίως των πρώην Καποδιστριακών Δήμων καθώς και τις συνέπειες σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων. Χαρακτηριστικά της ανυπαρξίας των αντιπλημμυρικών έργων αλλά και τις αδιαφορίας των Κυβερνήσεων και των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών είναι το γεγονός ότι η κάλυψη του Διακονιάρη μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως συγκοινωνιακό έργο και όχι αντιπλημμυρικό και δεν ολοκληρώθηκαν ούτε οι ελάχιστες παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν ώστε περιοχές που γειτνιάζουν με το Διακονιάρη να κινδυνεύουν σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. Τα έργα που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία και σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΥΑΠ έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 100.000.000 ευρώ περίπου. Έργα τα οποία δεν θεωρούνται επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ΔΕΥΑΠ με το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει εκπονεί μελέτες για την κατασκευή συλλεκτήρων στις πιο ευάλωτες περιοχές. Στο προηγούμενο διάστημα προχώρησε στην αντικατάσταση αγωγών ομβρίων στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας σε όλο το μήκος από Αγ.Νικολάου έως Γούναρη για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εισόδου θαλασσινού νερού στα δίκτυα απόχετευσης».
Αναφερόμενος στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ, ο κ. Παπανικήτας είπε: «Σε όλη αυτή τη προσπάθεια που γίνεται από τη ΔΕΥΑΠ και που αποτυπώνεται στη Τιμολογιακή Πολιτική και το Τεχνικό Πρόγραμμα πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι εργαζόμενοι με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εφαρμογή των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου ως προς το προσωπικό με αναστολή των προσλήψεων και τις μειώσεις των αποδοχών τους. Από τους εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΠ γίνεται σημαντική δουλειά σε όλα τα επίπεδα των Υπηρεσιών παρά τις μειώσεις του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων. Προς αυτή τη κατεύθυνση η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ έχει συντάξει νέο ΟΕΥ ο οποίος έχει εγκριθεί και υποβάλλεται αίτημα για έγκριση πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 103 εργαζομένων όλων των βαθμίδων και προβλέπουμε ανάλογο κονδύλι στον προϋπολογισμό. Προς την κατεύθυνση στελέχωσης της ΔΕΥΑΠ αξιοποιούμε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων ΑΜΕΑ για 3 + 1 χρόνια. Επίσης αξιοποιήσαμε τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας με 8μήνη απασχόληση».
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, τόνισε: Συνεχίζουμε και διεκδικούμε: -Την διαχείριση του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου από Εθνικό Οργανισμό Υδάτων ώστε το νερό να παρέχεται αδάπανα στη ΔΕΥΑΠ και κατ'επέκταση στο Πατραϊκό λαό. -Την άμεση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. -Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε. για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. -Τη συνταγματική κατοχύρωση ότι το νερό αποτελεί Δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται. -Τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. -Την τιμολόγηση από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο. -Την κατάργηση του ΦΠΑ στη τιμή του νερού».


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    23 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα