Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 28-11-2018,στις 18:00 το απόγευμα,στο Ξενία,το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση ακυρότητας στο ΣΤΕ προκειμένου να μην ισχύσει το ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 με το οποίο παραχωρούνται στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του δημοσίου ακίνητα που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση ή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να περάσουν στην ιδιοκτησία τους, σύμφωνα με το ψήφισμα ΚΕΔΕ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Τροποποίηση της 269/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου και εκλογή τακτικού μέλους από την μειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας λόγω παραίτησης.
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλην Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Επισκευή Συντήρηση Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου και Προαυλίων χώρων Σχολείων». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 6. Κανονισμός λειτουργίας του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (όροι και προϋποθέσεις). (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 7. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 8. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση – ανάδειξη του τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 9. Έγκριση ή μη εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή περίφραξης επί του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πλατάνου» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου από την κα Φρειδερίκη Κατσίκα. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη, Πια – Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου και Οξύλου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λάκκων οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 12. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της Τ.Κ. Ανθοφύτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 13. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών στη Δ.Ε. Αποδοτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 14. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αποδοτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 15. Παράταση περαίωσης προθεσμίας εργασιών της Πράξης «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης. Υποέργο 2 με τίτλο: Ανάπλαση Δραγατσούλα Τ.Κ. Σίμου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 16. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 17. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή Αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντίρριου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
 18. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο». (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
 19. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση δημοτικής οδού στο Αντίρριο». (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
 20. Χρηματοδότηση των εργαστηρίων του ΕΚ Ναυπάκτου για το σχολικό έτος 2018-2019 από τον Δήμο. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 21. Γνωμοδότηση επί μεταβολών για προσθήκη τομέα στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου για το σχολικό έτος 2019-2020, με τίτλο «Τομέας Δομικών Έργων – Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 22. Λήψη απόφασης περί κήρυξης απαλλοτρίωσης στην Τ.Κ Ανθοφύτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 23. Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σε πεζοδρόμια της πόλης Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Εισηγητής κ. Σύψας)
 25. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. (Εισηγητής κ. Σύψας)
 26. Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2018-2019– Ορισμός επιτροπής επιλογής του προσωπικού – Ψήφιση καταβολής αντιτίμου υπό μορφή διδάκτρων από τους αθλούμενους. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 27. Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 28. Μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Τ.Κ Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 29. Καθορισμός τιμής παραβόλου υπέρ του Δήμου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, καθώς και για την ετήσια ανανέωση των χορηγούμενων αδειών. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 30. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων σε νέο τραπεζικό λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος Alpha Bank και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών. (Εισηγητής κ. Σύψας)
 31. Απευθείας εκμίσθωση από το Δήμο Ναυπακτίας στον ΟΤΕ Α.Ε δημοτικού χώρου, εμβαδού 182,82 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ. Κ Δορβιτσάς, για χρήση σταθμού βάσης. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 32. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (Ηλεκτρολόγου στην Δ/νση Περιβάλλοντος). (Εισηγητής κ. Φράγκος).
 33. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Εργατών για καθαρισμό κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων). (Εισηγητής κ. Φράγκος).
 34. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (Μουσικού για το Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού). (Εισηγητής κ. Φράγκος).
 35. Διακοπή της φιλοξενίας παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 36. Ορισμός αρμοδιοτήτων υπευθύνων μελών της Συντονιστικής Επιτροπής λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 37. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στις επιτροπές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου α) για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για την πρόσληψη ναυαγοσώστη και β) θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 38. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για την γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής τους. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 39. Τροποποίηση της αριθ.424/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου του Κέντρου Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγητής κ. Φράγκος).
 40. Τροποποίηση της αριθ.435/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ Α.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα απ’ την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2019». (Εισηγητής κ. Σύψας).

The post Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή