ΧΥΤΑ Αιγείρας:Καθολική επιστράτευση για μόλυνση του νερού!

Η κοινοποίηση της έκθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που αφορά στα αποτελέσματα των αναλύσεων από δείγματα του υδροφόρου ορίζοντα στο ΧΥΤΑ Αιγείρας, θορύβησε και κινητοποίησε κατοίκους της ανατολικής Αιγιάλειας, που αγωνίζονται επί μήνες για το κλείσιμό του. Και στις τρεις γεωτρήσεις εντοπίζεται σοβαρή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, σε μια δε – εκείνη που άφριζε κατά τη διαδικασία διάνοιξής της – οι τιμές ρύπων είναι 8 φορές μεγαλύτερες του επιτρεπτού ορίου. «Τώρα πια που οι υποψίες μας δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αδρανήσει. Ο υδροφόρος ορίζοντας βγαίνει μολυσμένος, το νερό μας δηλητηριάζεται από τη λειτουργία του παράνομου ΧΥΤΑ. Από τη δημοτική αρχή δεν περιμένουμε τίποτα. Ούτε από απόντες δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς προέδρους» τονίζει η Επιτροπή Ανώνα, που επιπλέον υπογραμμίζει: «Δεν μας αρκούν πια τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και η συμπάθεια στον αγώνα μας από το υπουργείο και την Περιφέρεια. Η τελευταία είναι υπεύθυνη που συνεχίζει να διατηρεί σε λειτουργία αυτό το έγκλημα και αρκείται στο ρόλο του καταγραφέα του αργού θανάτου όλης της περιοχής μας». Όπως ανακοινώθηκε, η Επιτροπή Αγώνα κάλεσε σε καθολική επιστράτευση, με πρώτο βήμα, τη δυναμική παρουσία της, στην Περιφέρεια τη Δευτέρα (2:30 μ.μ) για να απαιτήσει εδώ και τώρα απόφαση για κλείσιμο του ΧΥΤΑ.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    9 Δεκεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα