Δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ήλιδας η προμήθεια 8 συστημάτων υπόγειων κάδων που θα καλύψουν ανάγκες της Αμαλιάδα […]

Ένα ακόμα μεγάλο έργο δημοπρατήθηκε τα τελευταία 24ωρα από τον Δήμο Ήλιδας. Πρόκειται για την προμήθεια συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 145.000 ευρώ.

Το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται το έργο, αφορά στην προμήθεια οχτώ υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρητικότητας περίπου 3m³ έκαστος) , αλλά και την προμήθεια ενός ειδικού γερανού που θα τοποθετηθεί επί ενός απορριμματοφόρου οχήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει την σωστή αποκομιδή των εν λόγω υπόγειων κάδων.

Το έργο κρίθηκε σκόπιμο από τις υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας, τόσο τη Διεύθυνση Καθαριότητας όσο και από τις αντίστοιχες Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, προκειμένου να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί το αστικό φυσικό περιβάλλον, να γίνει βιώσιμη η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και να βελτιωθεί αισθητά ο αστικός εξοπλισμός της Αμαλιάδας.

Στα θετικά των υπόγειων κάδων, εκτός από την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, της εικόνας και της ποιότητας ζωής, είναι και η βελτίωση του μικροκλίματος, ο περιορισμός της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαφή με τα απορρίμματα ανθρώπων και ζώων.

Η πρώτη αυτή τοποθέτηση των οχτώ υπόγειων κάδων απορριμμάτων θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε για τον Δήμο Ήλιδας, εν όψει και των νέων συστημάτων υπόγειων κάδων που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κέντρων Ανοιχτού Εμπορίου (OPEN MALL) το οποίο θα υλοποιηθεί στο Δήμο μας.


Πηγή