Παπαθανάσης: «Υποχρέωση μας να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή»

«Υποχρέωση μας να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή» δήλωσε ο Θανάσης Παπαθανάσης τ.Δήμαρχος Ναυπάκτου και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που διεξάγεται στην Αθήνα.
Με κεντρικό σύνθημα του Συνεδρίου «Πάμε την Ελλάδα Ψηλά, με την Αυτοδιοίκηση Μπροστά»
αναλύθηκε το όραμα της Αυτοδιοίκησης και η συμβολή της στην αλλαγή οργάνωσης του κράτους και των θεσμών του, με στόχο να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας.
Βασικές προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική υπέρ των πολιτών η Αυτοδιοίκηση είναι:
 Επανασχεδιασμός των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της
 Προτεραιότητα στην Αποκέντρωση πόρων, αρμοδιοτήτων κι ευθυνών, με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.
 Ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας και ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, στη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων.
Η πρόταση της ΚΕΔΕ που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρό της κ. Πατούλη για μία σύγχρονη Αυτοδιοίκηση έχει 10 βασικές κατευθύνσεις οι οποίες είναι οι εξής:
1. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας.
2. Φορολογική αποκέντρωση, με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας και της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.
3. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης .
4. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης.
5. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης και ειδικές μορφές Διοίκησης στις νησιωτικές περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
6. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
7. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.
8. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων.
9. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών.
10. Ανάπτυξη της πολυχωρικής συνεργασίας.
Οσον αφορά τον Κλεισθένη ο Θανάσης Παπαθανάσης δήλωσε:
«Ο Κλεισθένης είναι ένας κακός νόμος που δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, αλλά αντίθετα ενισχύει το συγκεντρωτικό κράτος,σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Αποτελεί ένα νομοσχέδιο που πρέπει να αλλάξει.Απαιτείται υπέρβαση του Κλεισθένη ,ανατροπή του και δημιουργία από την αρχή ενός νέου θεσμικού πλαισίου. Με ένα άλλο νομοσχέδιο, που θα αλλάξει την ίδια τη φιλοσοφία του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους. Για ένα Κράτος αποτελεσματικό με πραγματική Αποκέντρωση».

The post Παπαθανάσης: «Υποχρέωση μας να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή» appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή