Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς το χωροταξικό των Ιονίων Νήσων

Κατά την συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς που πραγματοποιήθηκε σήμερα 12/12/2018 αποφασίστηκε ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την υπογραφή και δημοσίευση σε ΦΕΚ του χωροταξικού των Ιονίων Νήσων με σκοπό την αποστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να μην υπογραφεί η εν λόγω αναθεώρηση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ


Πηγή