Προγράμματα e-learning στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης), η επίσημη μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη και διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, συνεχίζει και για το τρέχον έτος μία σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνδυάζουν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (eLearning) με διά ζώσης μάθηση με στόχο την παροχή καινοτόμου εξειδικευμένης επιμόρφωσης υψηλής ποιότητας. Στα προγράμματα προσφέρονται εκπτώσεις επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων και σε ευαίσθητες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Τα προγράμματα e-learning που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα εξής:

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
 • Data Protection Officer (DPO)
 • Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης
 • Professional English
 • Επαγγελματικά Αγγλικά
 • Ναυτιλιακές Σπουδές
 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Σχεδίαση μέσω Υπολογιστή (CAD)


Πηγή

 • Δημοσιεύτηκε:

  29 Ιανουαρίου 2019

 • Κατηγορίες:

  Κοινωνία