Οι “κυψέλες” των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που συνδέουν τη μάθηση με την έρευνα, την καινο […]

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δραστηριοποιούνται Φοιτητικές Ομάδες, οι οποίες μέσω εκδηλώσεων, ομιλιών και workshops στοχεύουν στη διασύνδεση της φοιτητικής κοινότητας με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Οι φοιτητικές ομάδες που λειτουργούν είναι οι εξής:

• Co.Mv.o.S. (Cooperation & MotiVation of Students)

Ο Co.Mv.o.S. (Cooperation & MotiVationofStudents) είναι μία φοιτητική ομάδα που ιδρύθηκε το 2012 από φοιτητές του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Περιοχή δράσης της ομάδας είναι το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο και προσπαθεί να αναβαθμίσει μέσω των πολλαπλών και ποικίλων δράσεών της.

• AIESEC

Πρόκειται για μία από τις πιο μακροχρόνιες και πολυπληθής φοιτητική οργάνωση. Η AIESEC αποτελείται από 128 μέλη- επιτροπές που διοικούνται από νέους σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλο δίκτυο συνεργασίας με επιχειρήσεις που προσφέρουν υψηλής ποιότητας εμπειρίες στην πρακτική άσκηση φοιτητών και αποφοίτων σε διεθνές επίπεδο. Επίσης υπάρχει συνεργασία με ΜΚΟ καθώς και με start-up εταιρείες.

*AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de L’Europe)

Η AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de L’Europe -προφέρεται Αεζέ) είναι μια πανευρωπαϊκή,μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών και νέων όλων των επιστημών. Στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και στην αύξηση της κινητικότητας των νέων, δίνοντάς τους ευκαιρίες για ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μέσα από τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των νέων. Η AEGEE Πάτρα αποτελεί τοπικό παράρτημα της AEGEE-Europe

* Mindspace

To Mindspace είναι ένας σύλλογος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας φοιτητών και νεαρών αποφοίτων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αθήνα και την Πάτρα. Σκοπός του Mindspace είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως επιλογή στους φοιτητές και η υποστήριξη των ιδεών και των ομάδων τους. Η Mindspace διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και workshop με θέμα την επιχειρηματικότητα όπως το “How to Start a Startup” , το “Positivity Catalyst” το διεθνές FuckUpNights-StoriesaboutFailure. Ενώ σε συνεργασία με τη PATRASIQ, οργανώνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις και workshopsκαθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

*BEST(Board of European Students of Technology)

Ο BEST (BoardofEuropeanStudentsofTechnology) είναι ένας ευρωπαϊκός, μη κυβερνητικός, μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που απευθύνεται σε φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών. Δραστηριοποιείται σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, 97 πανεπιστήμια και αριθμεί τουλάχιστον 3.300 φοιτητές ως μέλη. Δημιουργήθηκε για να βοηθά τους φοιτητές των τεχνολογικών σχολών να διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντές τους, προσεγγίζοντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα μέσω ν σεμιναρίων, τοπικούς διαγωνισμούς μηχανικής, επισκέψεις σε εταιρίες και πολιτιστικές ανταλλαγές.

*EESTEC (Electrical Engineering Students’ European Association)

Η EESTEC (Electrical Engineering Students’ European Association) Τοπική Επιτροπή Πάτρας είναι μια μη πολιτικοποιημένη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Η/Μ & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής. Η πρωταρχική δράση είναι οι ανταλλαγές φοιτητών και η διεξαγωγή εξειδικευμένων επιστημονικών σεμιναρίων. Πέρα από τα σεμινάρια, γίνονται επισκέψεις σε αξιοθέατα της πόλης και διάφορες ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.

ΙΕΕΕ

Τα τοπικά παραρτήματα του ΙΕΕΕ απαριθμούνται περίπου 1.150 σε όλο τον κόσμο. Τα παραρτήματα αναλαμβάνουν την οργάνωση σεμιναρίων και workshops πάνω σε νέες τεχνολογίες, επισκέψεων σε τεχνολογικά και φοιτητικά συνέδρια, κ.α. και είναι υπεύθυνα για τον προσανατολισμό νέων μελών. Το τοπικό παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει ήδη 2 societies (Engineering in Medicine and Biology, Computers), τα οποία λειτουργούν αυτοτελώς και σε συνεργασία με το IEEE SB, το οποίο αποτελείται από φοιτητές διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου μας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών (η αλλιώς ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) δημιουργήθηκε το 2012. Το γραφείο στηρίζεται από την Περιβαλλοντική Εθελοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών ή αλλιώς τους «Πράσινους» εθελοντές. Πρωταρχικός σκοπός η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών, αλλά και των πολιτών της Πάτρας πάνω σε βασικούς περιβαλλοντικούς άξονες της ενέργειας, της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. Διοργανώνει εκδηλώσεις για την ενίσχυση των στόχων της, ημερίδες, δενδροφυτεύσεις αλλά και όμορφες ποδηλατάδες.

Student Guru Patras

Το Student Guru Patras είναι μια φοιτητική ομάδα που ασχολείται με σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές της πληροφορικής.Ετησίως διεξάγονται παρουσιάσεις που αφορούν επίκαιρα τεχνολογικά θέματα, όπως προγραμματισμός, web development and security, robotics, κ.α. Επιπλέον, ορισμένες παρουσιάσεις συνοδεύονται από workshops ή διαγωνισμούς, στους οποίους κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει ώστε να υλοποιήσει ιδέες, να αναπτύξει τις ικανότητές του, αλλά και να διεκδικήσει έπαθλα. Παρ’ ότι η ομάδα απαρτίζεται από φοιτητές των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι δράσεις απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως σχολής.

BiTUP (Bioscientific Team, University of Patras)

Η BiTUP (Bioscientific Team, University of Patras) είναι η πρώτη φοιτητική Βιοεπιστημονική – Βιολογική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομάδα που ξεκίνησε το 2016. Στόχος των μελών της είναι να αναδείξει την Επιστήμη της Βιολογίας στο φοιτητικό και το ευρύ κοινό μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και να πετύχει τη συνεχή ενημέρωση των Βιολόγων φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

HelMSIC (Hellenic Medical Students’ International Committee –Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητικών Ιατρικής)

Η HelMSIC (Hellenic Medical Students’ International Committee Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητικών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές Ιατρικής, και σήμερα αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε Ιατρική Σχολή. Οι δράσεις εστιάζονται σε 6 θεματικές: Ιατρική Εκπαίδευση, Δημόσια Υγεία, Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη, Κλινικές και Ερευνητικές Ανταλλαγές. Συνεργάτες στις δράσεις της είναι οι εξής φορείς: Γιατροί χωρίς Σύνορα, ΚΕΘΕΑ, Γιατροί του Κόσμου, ACT UP κ.α.. Επιπλέον, ηHelMSIC αποτελείενεργόμέλοςτωνIFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations καιEMSA – European Medical Students’ Association


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    10 Φεβρουαρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία