Κέρκυρα: Αδειοδότηση υπό όρους και για το Οικόπεδο των Αδελφάτων από τον Περιφερειάρχη.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Αδειοδότηση υπό όρους και για το Οικόπεδο των Αδελφάτων από τον Περιφερειάρχη.

Λίγα λεπτά μετά την αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπέγραψε και για το οικόπεδο των Αδελφάτων και αυτό υπό όρους και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια: «Την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας αποθήκευσης δεματοποιημένου υπολείμματος στη θέση «ΚΟΕΡΟΥ» Τεμπλονίου με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: Δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά δραστηριότητα αποθήκευσης δεματοποιημένου υπολείμματος αν προηγουμένως δεν αποκατατασταθούν οι παρακάτω ελλείψεις που έχουν καταγραφεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

  • Η αίτηση δεν συνοδεύεται με την απαραίτητη Δήλωση Υπαγωγής σύμφωνα με το παράρτημα τη ΚΥΑ 171914/13
  • Δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο των στοιχείων της αίτησης
  • Η αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπει η ΚΥΑν171914/13 και ειδικότερα: α. Βεβαίωση χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη, β. Υπογεγραμμένο τοπογραφικό διάγραμμα (το υποβληθέν είναι ανυπόγραφο), γ. Γνωμοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας και δ. Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης από τη δασική υπηρεσία
  • Στην τεχνική έκθεση δεν περιγράφονται μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από μυρωδιές έντομα και τρωκτικά, χώρος και τρόπος διάθεσης των δεμάτων πριν τη λήξη του ενός έτους, μέτρα οπτικής απομόνωσης κλπ.
  • Η μέγιστη διάρκεια ισχύος των ΠΠΔ προσωρινής αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, διότι αποθήκευση άνω του ενός έτους θεωρείται μόνιμη και απαιτεί χώρο υγειονομικής ταφής.
  • Η ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα δεμάτων υπολείμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 50 τόνους.

Πριν την έναρξη της δραστηριότητας, ο ΣΥΔΙΣΑ οφείλει να συμπληρώσει τις παραπάνω ελλείψεις προκειμένου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να βεβαιώσει την πληρότητα του φακέλου σε σχέση με τις παραπάνω ελλείψεις».

Δείτε την απόφαση εδώ.


Πηγή