Νοσοκομείο Πύργου: Η βαριά «βιομηχανία» παραγωγής υπηρεσιών υγείας στην Ηλεία

Οριακή αύξηση 2% παρουσίασαν οι εισαγωγές ασθενών τη διετία 2016-2018 στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου. Συγκεκριμένα, από 10.780 το 2016 αυξήθηκαν σε 10.998 το 2018. Ωστόσο, «πρωταθλήτρια» στις εισαγωγές η παθολογική κλινική η οποία παρουσίασε αύξηση 42,67% από 2.676 το 2016 στις 3.818 το 2018 συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών στη βραχεία νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση του Γ.Ν Ηλείας, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στην Ορθοπεδική Κλινική από 688 εισαγωγές το 2016 στις 737 το 2018. Η υψηλότερη πληρότητα κλινών καταγράφεται στην Παθολογική (94,82% το 2016, 99,05% το 2017, 93,55% το 2018) και ακολουθεί η Ψυχιατρική (91,01 % το 2016, 84,82% το 2017, 90,9% το 2018).

ΜΕΜ – ΜΕΘ – ΜΤΝ

Τα στοιχεία, δείχνουν επίσης αυξημένη δραστηριότητα στις Μονάδες Εμφραγμάτων, Εντατικής Θεραπείας και Τεχνητού Νεφρού.

Στη Μονάδα Εμφραγμάτων εισήχθηκαν το 2018 461 ασθενείς έναντι 453 το 2016. «Μετά την ¨κρίση του 2017¨ η ΜΕΘ ανέκαμψε και κινείται σε λειτουργικά επίπεδα υψηλότερα της περιόδου προ της αποχώρησης των δύο γιατρών. Συγκεκριμένα το 2018 εισήχθησαν 55 ασθενείς έναντι 43 το 2016», λέει ο Διοικητής του Γ.Ν Ηλείας Κώστας Διαμαντόπουλος, χαρακτηρίζοντας «εντυπωσιακές» τις επιδόσεις της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με αύξηση των συνεδριών αιμοκάθαρσης κατά 7,29%, των έκτακτων νοσηλειών στη Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης κατά 12% και της επισκεψιμότητας στο Τακτικό Νεφρολογικό Ιατρείο κατά΄68,8%.

Τα χειρουργεία

Τα χειρουργεία «Καταρράκτη» συνέβαλαν στην αύξηση των εισαγωγών (βραχεία νοσηλεία) στην Οφθαλμολογική και συγκεκριμένα από 24 το 2016 στις 111 το 2018.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις παρουσίασαν αύξηση 3,5% από 2198 το 2016 σε 2275 το 2018. Αυξημένα καταγράφονται τα Ουρολογικά χειρουργεία από 712 το 2016 σε 752 το 2018 (803 το 2017)και τα Οφθαλμολογικά από 24 το 2016 σε 108 λόγω των επεμβάσεων καταρράκτη.

Η επισκεψιμότητα στο ΤΕΠ παρουσίασε αύξηση 8,35% από 44.290 προσελεύσεις το 2016 σε 47.992 το 2018. Αντίθετα οριακή μείωση καταγράφεται στην επισκεψιμότητα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία από 59.889 το 2016 σε 59188 το 2018.

«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» παραγωγής υπηρεσιών υγείας στο νομό», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ.Διαμαντόπουλος. Παράλληλα οι Μονάδες του (Εμφραγμάτων, Εντατικής Θεραπείας και Τεχνητού Νεφρού) συνιστούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα στη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας προσωπικού και ασθενών.

«Η υψηλή επισκεψιμότητα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία δείχνουν το διευρυμένο ρόλο της και στο πεδίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με δεδομένο το περιορισμένο δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ», εξηγεί ο κ.Διαμαντόπουλος.

Η εξήγηση

Η αύξηση αυτή στα λειτουργικά στοιχεία της Νοσηλευτικής Μονάδας συνοδεύτηκε με θετικό ισοζύγιο εισροών και εκροών προσωπικού. Όπως υπενθύμισε ο κ.Διαμαντόπουλος, στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 εργάζονταν 457 άτομα έναντι 409 το 2016 (αύξηση 11,73%)

Αύξηση καταγράφεται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες και συγκεκριμένα: 3,7% στο ιατρικό προσωπικό (από 81 το 2016 σε 84 το 2018), 12,44% στο νοσηλευτικό προσωπικό (από 209 το 2016 σε 235 το 2018), 14,86% στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (από 74 το 2016 σε 85 το 2018) και 17,77% στο λοιπό επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό (από 45 το 2016 σε 53 το 2018).


Πηγή