Πάτρα: Τα θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπαρ – Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Βασιλάρη του Ευσταθίου, που βρίσκεται και λειτουργεί επί της οδού Αγ. Ιωάννη Πράτσικα αρ. 127, λόγω παραβάσεων του αρθ.2 παρ. 2του ΠΔ 180/79 (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

2. Οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπαρ – Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας κ. Κουτρουμπάνου Σταύρου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Κορίνθου αρ. 495, στην Πάτρα, λόγω παραβάσεων του αρθ.2 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

3. Ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω παύσης λειτουργίας, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων καταστηματαρχών (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς- Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

4. Έγκριση παραχώρησης χώρου στον προβλεπόμενο χώρο πλατείας στην συμβολή των οδών Πορφύρα & Πηνειού στην περιοχή «Βορείως Έξω Αγυιά» (ΚΧ46), για την κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων της ΔΕΥΑΠ στα πλαίσια της εκπονούμενης μελέτης αποχέτευσης λυμάτων με τίτλο «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3Α και Α3Β» (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

5. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως επί προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1188μ, προβλεπομένων δρόμων μεταξύ των Ο.Τ. 1185μ και 1185θ και προβλεπομένου χώρου παιδικού σταθμού στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1185Μ, ιδιοκτησίας κ.κ. Βαρβάρας Παναγιωτακοπούλου, Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, Αγγελικής Αδαμαντίδου και Ιωάννας Παναγιωτακοπούλου στην περιοχή «Ψαροφάϊ», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης. Συνέχιση διαδικασίας τροποποίοησης σύμφωνα με το από 27-3-2017 απόσπασμα πρακτικού ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Π.Ε. Αχαϊας» (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

6. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1696α επί της οδού Ολύνθου στην περιοχή «2η Ανατ/μεσημβρινή φάση επέκτασης», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης τριών (3) ακινήτων ιδιοκτησίας κληρονόμων κ. Ιωάννη Μαρκέτου, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Ελένης Ανδρικοπούλου – Μαγιώνου, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κας Τασίας Κατσιούλια συζ. Βασιλείου Ανθούλη και ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Παπαδόπουλου» (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25ης Μαρτίου, δαπάνης 120.000€ από τον ΚΑ 40-7111.00004 (ΣΑΤΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής

8. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 860/7-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

9. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων μ.β. άνω των 6Τ-λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β., επί του διανοιγμένου τμήματος της οδού Βέτσου μεταξύ των οδών Καρπενησιώτου και Μ. Αλεξάνδρου (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

10. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Στρατηγού Κωνσταντινόπουλου, λόγω έργου ανακατασκευής του, από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής)

11. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Μονής Σινά αρ. 18 (έμπροσθεν και έναντι) και μονοδρόμηση σε τμήμα της οδού Μονής Σινά (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

12. Οριοθέτηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Αγίου Ανδρέου (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

13. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Νυμφαίου αρ. 19 (Ο.Τ. 1047) (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής)

14. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Χαραλάμπη αρ. 5 (Ο.Τ. 462) κ.λ.π. (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

15. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Καπετάν Ρίζου αρ. 5 (έμπροσθεν και έναντι) και μονοδρόμηση σε τμήμα της οδού Καπετάν Ρίζου (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής)

16. Ανέγερση μνημείου Πεσόντων επί της οδού Εγλυκάδος 98 στην Πάτρα (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς- Αντιδήμαρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμόδια Διευθύντρια)

17. Κοπή ενός δένδρου στην οδό Δεσποτοπούλου αρ.46 στην περιοχή των Βραχναιϊκων (εισηγητής: Βασίλειος Θωμόπουλος – Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

18. Κοπή δένδρου στην οδό Λυκαίου 8 στην περιοχή Κρητικά (εισηγητής: Δημήτριος Πελεκούδας – Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).


Πηγή