«Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο Τουρισμού και THINK THANK στα Ιόνια Νησιά», γράφει ο Σπύρος Ρίκος.

Τουρισμός «Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο Τουρισμού και THINK THANK στα Ιόνια Νησιά», γράφει ο Σπύρος Ρίκος.

Αποτελεί γενικευμένη διαπίστωση, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού του τουριστικού προϊόντος των Ιονίων, γεγονός το οποίο συντελεί στη διαιώνιση, εάν όχι διεύρυνση, των στρεβλώσεων και στην ολιγωρία αντιμετώπισης τους, κάτι που λειτουργεί ανασχετικά στον εξορθολογισμό του προϊόντος και στην τελική αναβάθμιση του κι προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του ταξιδιωτικού κοινού.

Δυστυχώς έχουν χαθεί αρκετά χρόνια όπου οι αυτοδιοικητικές αρχές Α’ και Β’ βαθμού δεν φρόντισαν να λειτουργήσουν με νέα και σύγχρονα «εργαλεία» και να βελτιώσουν την λειτουργία της βασικής οικονομικής δραστηριότητας των Ιονίων Νησιών, ώστε να τεθεί σε νέες βάσεις και να αποκτήσει συγκεκριμένο μπούσουλα, και να πορευθεί μελλοντικά με ασφάλεια και με νέα αναπτυξιακή δυναμική. Ένα βασικό «εργαλείο» προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι θα αποτελούσε η σύσταση και η λειτουργία «Παρατηρητηρίου του Τουρισμού», με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων, τα οποία στο επόμενο βήμα, θα μπορούσαν να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν, οι ειδήμονες, ώστε να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία θα αποτελούσαν το θεμέλιο λίθο ή την αφετηρία, για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος λείπει και σε κάθε περίπτωση να επανασχεδιαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού και στα «θέλω» των ταξιδιωτών.

Η συνήθης δικαιολογία για να παραμένει αυτό το έλλειμμα και να μην γίνεται το επόμενο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση είναι, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Μόνο που στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν απαιτούνται χρήματα ή δεν απαιτούνται πολλά χρήματα και πολύ περισσότερο, υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν, με επιστημονική επάρκεια και μεγάλη αξιοπιστία το «Παρατηρητήριο Τουρισμού» των Ιονίων Νησιών, αλλά και της Κέρκυρας. Κάποιες φορές, για να εξασφαλισθεί ένα καλό αποτέλεσμα, απαιτείται, πέρα από τα χρήματα, λίγη φαντασία και βούληση για την αξιοποίηση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν δίπλα μας. Στα Ιόνια νησιά, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το τμήμα Πληροφορικής και αντίστοιχα τμήματα, όπως και το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Με τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα μπορούσε να συναφθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας ή μια προγραμματική σύμβαση, ώστε να συγκροτηθεί κατ’ αρχήν και να λειτουργήσει στη συνέχεια, το «Παρατηρητήριο Τουρισμού». Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά, θα είχαμε μια βάση δεδομένων, μια απεικόνιση της τουριστικής κίνησης κάθε χρονιάς και κατ’ επέκταση μια «ακτινογραφία» του τουρισμού μας, η οποία θα βοηθούσε σε μια αξιόπιστη «διάγνωση» και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπου διαπιστωθεί ανάγκη. Εκτός του προφανούς αυτού στόχου που θα επιτυγχάνονταν, θα συμβάλλαμε και στην ενεργή υποστήριξη των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής μας. Δυστυχώς, μια ακόμα τουριστική περίοδος θα «τρέξει» και μια ακόμα «έφυγε», χωρίς να έχουν συγκεντρωθεί χρήσιμα και επιστημονικά αξιόπιστα συμπεράσματα και δεδομένα, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα οι ειδικοί να τα επεξεργαστούν, για να εξαχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα, για ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις και παρεμβάσεις στο τουριστικό προϊόν μας. Βεβαίως, ανακύπτει ένα ζήτημα για το ποιοι είναι οι «ειδήμονες» και οι «ειδικοί», οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν το δύσκολο και ευαίσθητο έργο της επεξεργασίας κατ’ αρχήν και της εξαγωγής συμπερασμάτων, με βάση τα δεδομένα που θα είχαν συγκεντρωθεί.

Και εδώ ισχύει, ότι ειπώθηκε στην αρχή αυτού του σημειώματος. Δεν απαιτούνται πάντα χρήματα, για την κάθε ενέργεια. Θα μπορούσε ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ή ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος τουρισμού, να δημιουργήσουν ένα άτυπο όργανο, όπως ένα think thank, στο οποίο να συμμετείχαν επιλεγμένα στελέχη ή παράγοντες του τουρισμού, οι οποίοι εθελοντικά, θα ήσαν πρόθυμοι και θα ήθελαν να θέσουν υπέρ της Περιφέρειας και του βασικού οικονομικού μοχλού ανάπτυξης του τόπου μας, του τουρισμού, τις υπηρεσίες τους, την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους.

Και υπάρχουν δόξα το θεό, αρκετά τέτοια άτομα, αλλά δυστυχώς, δεν τα έχει «ενοχλήσει» κανείς. Αν όντως θέλουμε να μιλάμε για τουριστική βιομηχανία, αν όντως στοχεύουμε στην αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή των Ιόνιων νησιών, αν όντως επιθυμούμε να επενδύσουμε σε προσπάθειες που θα εξασφαλίσουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και θα επιτρέψουν στις τοπικές κοινωνίες να ωφεληθούν και να δρέψουν τους καρπούς αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει ο τόπος μας, θα πρέπει να βαδίσουμε στα μονοπάτια, που έχουν χαράξει αντίστοιχοι τουριστικοί προορισμοί, τόσο του εξωτερικού, όσο και τους εσωτερικού και που είναι η επένδυση σε επιστημονικές μεθόδους και σε επιστημονικά «εργαλεία».

Η εποχή του «βοήθα Παναγιά» και ότι «Θέλει ας κατεβάσει» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και δεν αποδίδουν. Το αντίθετο βλάπτουν σοβαρά την ανάπτυξη. Πρέπει να βάλουμε οριστικά τέλος στην άναρχη ανάπτυξη και πρέπει να το κάνουμε τώρα.


Πηγή