Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μετάλλου Πάτρας στηρίζει την κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μετάλλου Πάτρας στηρίζει την
κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων και τον αγώνα της Δημοτικής αρχής για τα
δικαιώματα των εργαζομένων στο Δήμο και όλης της πόλης.
Καλούμε όλους τους μεταλλεργάτες να στηρίξουν με την παρουσία τους την
αυριανή κινητοποίηση της αγωνιστικής Δημοτικής Αρχής της πόλης, που στέκεται
στο πλευρό κάθε εργαζόμενου και λαϊκού ανθρώπου.
Όλοι στην συγκέντρωση της Δημοτικής Αρχής στις 10 το πρωί έξω από το
Δημαρχείο.
Μαζί με την δημοτική αρχή αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα:
 Να δοθεί εδώ και τώρα η χρηματοδότηση πουν δικαιούται ο Δήμος Πατρέων,
σύμφωνα με το Νόμο «Καλλικράτη», καθώς και τα παρακρατηθέντα (από 91
εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο Δήμος λαμβάνει 24).
 Εδώ και τώρα έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων για την κάλυψη της
μισθοδοσίας και της ασφάλισης των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ που
παραμένουν στο Δήμο με δικαστικές αποφάσεις.
 Άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων του δήμου μέσω
ΑΣΕΠ, μοριοδότηση όλων όσων εργάστηκαν στο Δήμο (μέσω ΟΑΕΔ κλπ.) και
απέκτησαν εμπειρία.
 Να καταργηθεί ο νόμος που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
 Μισθός και δικαιώματα, σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
ανάλογα με την ειδικότητα των συμβασιούχων μέσω προγραμμάτων.


Πηγή