Δήμος Πατρέων: “Κάποιοι καθυστερούν τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης”

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων από τριετίας και πλέον συνέταξε την μελέτη για την «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη του Ιστορικού Κέντρου» προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το εγκεκριμένο πρόγραμμα της «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο πλαίσιο διαβούλευσης, η μελέτη τέθηκε κατ’ επανάληψη σε γνώση των φορέων της πόλης στους οποίους συμπεριελαμβάνονταν τόσο το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος όσο και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, στον οποίο είχε γίνει και κατ’ ιδίαν παρουσίαση στα γραφεία του Δήμου.

Πριν την υποβολή της μελέτης προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, η μελέτη από τον μήνα Μάιο του 2017 διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Τα τότε μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν επί της μελέτης εκείνη την χρονική στιγμή, αλλά να αναμένουν την καθοριστική γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).

Αφού ο φάκελος της μελέτης ελέγχθηκε εξονυχιστικά επί 13μήνες (!) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, εκδόθηκαν μετά από επανειλημμένες συνεδριάσεις οι θετικές γνωμοδοτήσεις των ΚΣΝΜ και ΚΑΣ και η εγκριτική Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

Τον Αύγουστο του 2018 ενημερώθηκε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την έγκριση της μελέτης και από τότε έως σήμερα, παρά το επείγον, αναμένουμε μάταια την απόφαση του ώστε το έργο να υποβληθεί για να γίνει η έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου.

Θεωρούμε προκλητικό και εσκεμμένο τον τρόπο της διαχείρισης και της καθυστέρησης επί τριμήνου του θέματος από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και την συνεχιζόμενη, παρά τις οχλήσεις μας, παραμονή του σε εκκρεμότητα.

Με την καθυστέρηση υποδηλώνεται η διάθεση ορισμένων να δημιουργήσουν κολλήματα ώστε να εμποδίσουν την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Στρέφονται εναντίον μιας ολόκληρης πόλης μπερδεύοντας τις εχθρικές για την Δημοτική Αρχή πολιτικές τους απόψεις, με την ιδιότητα τους ως μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Με δεδομένο ότι η απόφαση αυτή θα είχε μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έπρεπε να έχει ληφθεί από το 2017 για να συνεκτιμηθούν τυχόν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις τους από το ΚΑΣ και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και κατά την έκδοση της τελικής εγκριτικής απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, θεωρούμε πλέον, προκατασκευασμένη και σκόπιμη όλη αυτή την καθυστέρηση.

Ο Δήμος, μη περιμένοντας, θα προχωρήσει στην υποβολή του έργου στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση.

Είναι σαφές ότι τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη θετική κρίση των Κεντρικών Οργάνων του Κράτους και Υπουργική Απόφαση, τυχόν καταρχήν αρνητική κρίση επί της μελέτης θα αναδείξει το ποιοι μηχανισμοί –και τοπικά- στρέφονται για μια ακόμα φορά ευθέως κατά των συμφερόντων του Πατραϊκού λαού και της Πάτρας.


Πηγή