ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Οδηγίες προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων

Νέα Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει πως από 1 Νοεμβρίου 2018 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων και από 1 Δεκεμβρίου 2018 οι κάτοχοι χοίρων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους (νέο και παλαιό), τα οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018 στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας, στο Διοικητήριο.

Θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή όσο αφορά στην τελική ημερομηνία για την προσκόμιση της απογραφής καθώς σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ σε περίπτωση που προσκομίσετε τα Μητρώα μετά τις 15 Δεκεμβρίου αυτό θα καταγράφεται στο μητρώο και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων με αποτέλεσμα κυρώσεις από την υπηρεσία μας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από το διασταυρωτικό έλεγχο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, και τη φετινή χρονιά (2018) η κοινοποίηση της απογράφης του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην υπηρεσία μας, όπως συνέβαινε ως σήμερα, (β) είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται:

(α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr ακλουθώντας κατά βήμα τις λεπτομέρειες οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

(β) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του,

(γ) το μέρος Β’ του μητρώου της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),

(δ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρίζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής).

Τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και με μεγάλη προσοχή, ειδικά το Μέρος Γ’ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης, η καταχώριση των γεννήσεων είναι υποχρεωτική και το μηδενικό ή μικρό ποσοστό γεννήσεων θα πρέπει να αιτιολογείται) και το Μέρος Ε’ (καταγραφή -μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης).

Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των ζώων, είτε αύξηση, είτε μείωση θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα ανάλογα παραστατικά. Οι θάνατοι των ζώων θα επιβεβαιώνονται με την προσκόμιση των ενωτίων. Στις περιπτώσεις μεγάλων απωλειών θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Λόγω της υποστελέχωσης της υπηρεσίας, δεν θα υπάρχει βοήθεια στην συμπλήρωση των μητρώων.
Εγχειρίδιο Εφαρμογής που αφορά στη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr > Αγρότης – Επιχειρηματίας > Κτηνοτροφία > Αιγοπρόβατα > Σήμανση και Καταγραφή Αιγοπροβάτων
(http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/egxeiridio_aigoprobaton091015.pdf)
Ακόμα σας κάνουμε γνωστό πως λόγω της αλλαγής στον έλεγχο της διακίνησης και των μετακινήσεων των αιγοπροβάτων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τα σχετικά ενώτια και να κάνουν αίτηση για μετακινήσεις ζώων, τουλάχιστον μία μέρα πριν την μετακίνηση χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο που μπορούν να παραλάβουν από το γραφείο μας ή στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr > Αγρότης – Επιχειρηματίας > Κτηνοτροφία > Αιγοπρόβατα > Σήμανση και Καταγραφή Αιγοπροβάτων
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/eggrafo_kykloforia_aigo130917.pdf

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις στα νέα τηλέφωνα 2671360512 και 2671360513, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, ούτε και στην φετινή διαδικασία.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Πηγή