Υπόμνημα του συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου για μονιμοποίηση επικουρικών

Υπόμνημα του συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου για μονιμοποίηση επικουρικών.


Πηγή