Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Κρεστένων: Επαναλειτουργία μετά από 3 χρόνια Ακτινολογικού εργαστηρίου

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων με την οργάνωση, στελέχωση και ανάπτυξη του Μικροβιολογικού και του Ακτινολογικού εργαστηρίου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την επαναλειτουργία μετά από 3 χρόνια περίπου του Ακτινολογικού εργαστηρίου.

Επισημαίνουμε οτι η Νότια Ηλεία δεν έχει κάλυψη ακτινολογικού από κανένα Κέντρο Υγείας και οι πολίτες πήγαιναν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε κεντρικά Νοσοκομεία.

Το ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων θα έχει και ψηφιακό εμφανιστήριο, δηλαδή με τη λειτουργία του δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον όπως το παλαιότερο εμφανιστήριο που υπήρχε στο εργαστήριο. Οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι πλέον στο τελικό στάδιο για την επαναλειτουργία του και είναι απολύτως ασφαλές για τους πολίτες της περιοχής.

Η προμήθεια του ψηφιακού εμφανιστηρίου υλοποιήθηκε μετά από ενέργειες της ηγεσίας της 6ης ΥΠΕ και ειδικά του Υποδιοικητή στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων κ. Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος ζητεί επιτακτικά την κάλυψη υγειονομικών αναγκών στις απομακρυσμένες περιοχές, ως άμεση προτεραιότητα.

Επίσης είμαστε σε διαβούλευση για την κάλυψη και των 2 εργαστηρίων από επικουρικό προσωπικό, έτσι ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ηλείας κ. Κ. Διαμαντόπουλος επισήμανε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας για την περιοχή ενός σύγχρονου ακτινολογικού εργαστηρίου, που παράλληλα με τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, θα δώσει επαρκή και αξιόπιστη απάντηση στις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες.

Ο Αν. Διοικητής Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων

Ιωάννης Χουζούρης


Πηγή