Ανάπλαση αλσυλλίου της Τ.Κ. Κατακόλου – «Ζωντανεύει» με δράσεις ιστορίας και πολιτισμού!

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (ΔΛΤΠ), στοχεύοντας στην περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου του λιμένα Κατακόλου, πρόκειται να υλοποιήσει πρόταση που έχει υποβάλλει και που αφορά στην ανάπλαση και αξιοποίηση του αλσυλλίου, που ευρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, ιδιοκτησίας ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι τον συγκεκριμένο χώρο έχει ως προς τη χρήση το ΔΛΤΠ, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης που έχει κάνει με τη ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ.

Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται μέσω της υποβολής πρότασης που έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα leader του ΠΑΑ 2014-2020 και είναι συνολικού προυπολογισμού 270,000 ευρώ.

Η πρόταση της στοχευόμενης ανάπλασης περιλαμβάνει:

(α) την κατασκευή αθλητικών υποδομών μέσω της κατασκευής ενός ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης και ενός γηπέδου αντισφαίρισης και ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5

(β) την ανάπτυξη διαδρομών που θα εξυπηρετούν τόσο την πρόσβαση και την περιήγηση εντός του χώρου του αλσυλλίου όσο και τη λειτουργία περιοδικών εκθέσεων

(γ) τη δημιουργία μιας ψηφιακής διαδραστικής έκθεσης σταφίδας με παράλληλη αναδρομή της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Η Έκθεση θα στεγαστεί εντός του ευρύτερου λιμένα σε χώρο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ και για της ανάγκες της θα παραχωρηθούν δύο επιβατηγά βαγόνια τα οποία θα μετασκευαστούν σε εκθεσιακό χώρο.

Εντός τους, θα εγκατασταθούν πλήρεις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, συστήματα UPS αλλά και θέρμανση – ψύξη – εξαερισμός με δεδομένο ότι τα παράθυρα των βαγονιών θα καταστούν μη-λειτουργικά για λόγους ασφαλείας και εκθεσιακών αναγκών.

Στα δύο αυτά βαγόνια θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση ΑΜΕΑ με ράμπα.

Σε κάθε τέτοιο «κουπέ» θα αναπτύσσεται και μία θεματική περιοχή που σιγά-σιγά θα τοποθετεί τον επισκέπτη όλο και πιο βαθιά στο θέμα της ιστορίας που η έκθεση θα αφηγείται.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω έργο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες καθώς και όλες οι σχετικές εγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών με αποτέλεσμα το έργο να θεωρείται 100% ώριμο. Την αρχιτεκτονική μελέτη συνέταξε ο Προϊστάμενος του τμήματος μελετών του Δήμου Πύργου Άρης Φιλιππόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός, σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του ΔΛΤΠ Κώστα Μυλωνά Πολ. Μηχανικό που είχε και την ευθύνη της σύνταξης των τεχνικοοικονομικών στοιχείων του έργου.


Πηγή