Κοινόχρηστοι χώροι και πλατεία στα Καραμεσιναίϊκα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


H τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.
  2. Αναγκαιότητας χρήσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) για πλατείας στον οικισμό Καραμεσιναιΐκων της Τ.Λ Καραιίκων Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  3. Έγκριση λήψης μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (διαμόρφωση εδάφους –πεζοδρόμιο) στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.
  4. Έγκριση λήψης μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (διαμόρφωση εδάφους –πεζοδρόμιο) στην Τ.Κ. Κάτω Αλισσού.


Πηγή