Νόμος απαγορεύει στον Δήμο Κέρκυρας να επιβάλει ανταποδοτικά τέλη στον ΟΛΚΕ.

Δήμος Κέρκυρας Νόμος απαγορεύει στον Δήμο Κέρκυρας να επιβάλει ανταποδοτικά τέλη στον ΟΛΚΕ.

Τους Οργανισμούς Λιμένος Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Κέρκυρας, ήτοι τους πόρους όλων των κατά τόπους παραλιμένιων Δήμων, αφορά νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας με υπογραφή και του ΥΠΕΣ, κ. Αλ.Χαρίτση, που κατετέθη στη Βουλή στις 7/2/2019.

Πρόκειται για την κύρωση (αρ.1) δέκα συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αντίστοιχων Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Ταυτοχρόνως, για τη μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ (παρ.2 αρ.2) του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των εγκαταστάσεων στις περιοχές αρμοδιότητας των δέκα Α.Ε. Εν περιλήψει, το ν/σ απαγορεύει στους Δήμους να επιβάλλουν στους Οργανισμούς Λιμένος “ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων”, οποιαδήποτε διάταξη νόμου και εάν επικαλούνται. Εάν Δήμος “δεν συμμορφώνεται”, το Δημόσιο δεν θα του αποδίδει το έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος που προβλέπει το ν/σ. Επιπλέον, ειδική ρύθμιση διασφαλίζει ότι δημοτικά τέλη σε βάρος όλων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., δεν θα συνεισπράττονται και δεν θα αποδίδονται στους ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, καθώς και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα παραχωρούμενα στοιχεία μέσα στο λιμένα.


Πηγή