Τα έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από κρατικές πηγές

Με αφορμή εκτιμήσεις και σχόλια που είδαν σήμερα Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 το φως αναφορικά με τις εισερχόμενες χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρατίθενται ακολούθως οι πίνακες που αποτυπώνουν τις εισροές από το έτος 2011 και μετά.

Από τα παρατιθέμενα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό και στον πρόσφατο απολογισμό της περιφερειακής αρχής είναι σαφές ότι:

  • Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει σημαντική αύξηση εσόδων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Από τα 36.908.382 ευρώ το 2017 οι εισροές την αμέσως επόμενη χρονιά αυξήθηκαν κατά 18,1 εκατομμύρια ευρώ, στα 55 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή προήλθε ύστερα από συνεχείς διεκδικήσεις της Περιφέρειας και απολύτως τεκμηριωμένα αιτήματα για χρηματοδοτήσεις έργων από την κυβέρνηση.
  • Τα έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρουσιάζουν σταθερότητα και καμία μείωση από το 2014 και μετά.
  • Οι χρηματοδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες επανήλθαν το 2017 μετά από τριετή αναστολή, με τα διατιθέμενα ποσά προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ξεπερνούν ανά έτος τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας αποτελούν ξεχωριστή ενότητα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2011 2012 2013-2016 2017 2018
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.993.712,22 351.347,24 0,00 741.423,11 702.694,49
ΑΧΑΪΑΣ 6.151.764,49 513.111,85 0,00 994.323,30 942.384,28
ΗΛΕΙΑΣ 4.508.761,40 227.365,57 0,00 568.253,59 538.570,55
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 17.654.238,11 1.091.824,66 0,00 2.304.000,00 2.183.649,32
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2011 2012 2013 2014 2015 – 2018 2019
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.641.472,04 1.897.412,34 1.932.917,28 1.613.242,68 1.685.755,32 1.685.755,32
ΑΧΑΪΑΣ 3.429.291,21 2.500.126,63 2.571.278,64 2.215.653,00 2.333.502,48 2.333.502,48
ΗΛΕΙΑΣ 2.000.187,41 1.436.543,76 1.463.425,68 1.221.397,44 1.277.074,20 1.277.074,20
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8.070.950,66 5.834.082,73 5.967.621,60 5.050.293,12 5.296.332,00 5.296.332,00
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΔΑΧ) έτους 2019
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 5.604.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 10.560.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 4.260.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α 20.424.000,00

The post Τα έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από κρατικές πηγές appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή