«ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΚΟΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ» | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗ ΤΟΥΡ […]

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ : «Ο κ.Τουρκάκης είναι υπάλληλος και δ/ντης συνεχίζουμε κανονικά δεν έχει γίνει αποδοχή της παραίτησής του. Το πρόβλημα θα το λύσουμε. Ούτε του κ.Κόκορη την παραίτηση την έχει αποδεχτεί ο δήμαρχος. Δεν έχει δεχτεί καμία παραίτηση ο δήμαρχος μάλιστα αυτή τη στιγμή ο δήμαρχος πάει μαζί με τον κ.Τουρκάκη στο Τσιλιβί.

– Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ.Τουρκάκης ορίστηκε προϊστάμενος του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων. Tweet


Πηγή